Btw in het onderwijs

Werkt u in het onderwijs en:

 • Wilt u op een heldere en interactieve manier meer inzicht krijgen in de btw-vraagstukken die u bezighouden?
 • Twijfelt u over de toepassing van een btw-vrijstelling op bepaalde diensten?
 • Worden er kosten door uw instelling zonder btw doorbelast?
 • Verwacht uw instelling een btw-controle van de Belastingdienst?
 • Wilt u meer weten over de complexe regels met betrekking tot verhuur en levering van onroerend goed?

Kunt u één of meer van bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan is deze interactieve training iets voor u! In deze training leert u namelijk kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling. Ook leert u de maatregelen te bepalen die nodig zijn om die risico’s en kansen te beheersen en benutten.

Breng je btw-kennis op niveau

Btw-regelgeving geeft helaas meestal geen concrete handvatten. U zult de btw-regelgeving dus moeten interpreteren. Dit is zeker niet altijd eenvoudig. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat bij u de behoefte bestaat aan informatie. Vooral praktische informatie die u in staat stelt ‘de btw’ binnen uw organisatie beter te kunnen managen. En dat is precies waarom PwC de training ‘Btw in het onderwijs’ aanbiedt.

Voor wie?

Financials in het onderwijs, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistant) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van onderwijsinstellingen kunnen middels dit actuele trainingsaanbod hun kennisniveau snel en efficiënt op peil brengen en verhogen. Deze training is geschikt voor iedereen die zijn/haar kennis op het gebied van btw in het onderwijs wil vergroten of updaten.

De training gaat onder meer in op:

Voorafgaand aan de training volgt u een korte elearn, waardoor u in vogelvlucht de belangrijkste btw-regels en vraagstukken leert kennen.

 • de belangrijkste theorie van de btw, zoals het begrip ondernemerschap in de btw, de fiscale eenheid in de btw en prestaties (leveringen en diensten) in de btw;
 • toepassing van de btw-onderwijsvrijstelling en andere voor onderwijsinstellingen relevante btw-vrijstellingen;
 • de btw-gevolgen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, met andere publieke instellingen en met het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerkingsverbanden die ontstaan vanwege Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap;
 • de regels rondom (pro-rata) aftrek van btw op gemaakte kosten en de actuele ontwikkelingen op dit gebied; 
 • De belangrijkste btw-aspecten die aan de orde kunnen komen bij (ver)bouw en verhuur van onroerend goed.

Na afloop van de training bent u in staat om:

 • kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling;
 • de maatregelen te bepalen die nodig zijn om btw-risico’s te beheersen en btw-kansen te benutten;
 • uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Trainers

Rick van Bergenhenegouwen  en Laura van Doorn zijn beiden fiscaal adviseur met een focus op btw- en overdrachtsbelastingadvies aan onderwijsinstellingen.

Datum

Deze training start op 11 juni 2020.

Locatie

PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Kosten

De kosten van het bijwonen van deze training bedragen € 795,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en afsluitende netwerkborrel. 

Programma

Voorafgaand aan de training volgt u een korte elearn, waardoor u in vogelvlucht de belangrijkste btw-regels en vraagstukken leert kennen.

9:15 Welkom en introductie
9:30 Theorie btw en onderwijs
10:15 Vrijstellingen voor onderwijsinstellingen
10:45 Pauze
11:00 Vervolg vrijstellingen voor onderwijsinstellingen
11:45 Samenwerking tussen onderwijsinstellingen
12:30 Lunch
13:15 Vervolg samenwerking tussen onderwijsinstellingen
13:40 Aftrek van voorbelasting
14:30 Onroerend goed (casus)
15:15 Pauze
15:30 Administratieve verplichtingen & Belastingdienst
16:15 Pokerspel
17:00 Evaluatie, afsluiting en borrel

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Door het volgen van deze training krijgen accountants (RA/AA) 7 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen door het volgen van de training 7 PE-punten. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-uren belastingadviseurs

the Academy is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 6,5 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.


Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons