Btw in de zorg

Kansen op btw gebied signaleren en benutten

Werkt u in de zorg en:

 • wilt u op een heldere en interactieve manier meer inzicht krijgen in de btw-vraagstukken die uw organisatie bezighouden?
 • twijfelt u over de toepassing van een btw-vrijstelling op bepaalde diensten?
 • worden er kosten door of aan uw instelling zonder btw doorbelast?
 • verwacht uw instelling een btw-controle van de belastingdienst?
 • wilt u meer weten over de complexe regels met betrekking tot de aftrek van btw?
 • wilt u oefenen met casussen uit de praktijk en btw regels goed leren toepassen?

Kunt u één of meer van bovenstaande vragen met 'ja' beantwoorden? Dan is deze training zeer geschikt voor u! In deze tweedaagse blended training 'Btw in de zorg' leert u kansen en risico's op btw-gebied signaleren en veel te oefenen met praktijkvoorbeelden. Daardoor bent u beter in staat de btw in uw organisatie op de juiste manier toe te passen.

Meer grip krijgen op de btw

De btw wet- en regelgeving geeft helaas geen direct toepasbare handvatten. U zult de btw-regelgeving dus moeten interpreteren. Dit is zeker niet altijd even eenvoudig. Met deze praktische tweedaagse training helpen wij u hierbij zodat u na afloop in staat bent 'de btw' binnen uw organisatie beter te organiseren.

Kort leertraject voor een succesvolle toepassing in de praktijk

De training start met een korte onlinecursus. U leert hierdoor in vogelvlucht de belangrijkste btw-regels en vraagstukken kennen. Op dag 1 leert u aanvullende regels en toepassingen en gaat u vervolgens aan de slag met het toepassen van de regels in de praktijk.

We eindigen het leertraject met de terugkomdag (dag 2). Deelname aan deze dag is optioneel. Ter voorbereiding gaat u aan de slag met een praktijkcasus. Tijdens deze trainingsdag behandelen we de praktijkcasus die u heeft voorbereid, blikken we samen met u terug op de afgelopen maanden, oefent u met ingebrachte praktijkcasussen van de deelnemers en bieden we u de mogelijkheid ervaringen te delen en uw vragen te stellen. Ook komen uiteraard de actualiteiten van Prinsjesdag aan de orde, indien van toepassing op btw in de zorg.

De theorie in combinatie met een juiste mix van leer- en werkvormen geven u de tools voor een succesvolle toepassing in de praktijk. Dag 2 vindt plaats bij de zorginstelling Reinaerde de Hoge Weide in Utrecht. Onderdeel van de training is een korte rondleiding op locatie.

Voor wie?

Financials in de zorg, (financieel) directeuren, managers juridische/fiscale zaken, (assistent) controllers, beleidsmedewerkers, accountants en administrateurs van zorgorganisaties kunnen middels dit actuele trainingsaanbod hun kennisniveau snel en efficiënt op peil brengen en verhogen. Deze training is geschikt voor een ieder die zijn/haar basiskennis van de btw in de zorg wil vergroten of updaten.

De training gaat onder meer in op:

 • de belangrijkste theorie van de btw, zoals het begrip ondernemerschap in de btw, de fiscale eenheid btw en wanneer sprake is van een prestatie (een levering of dienst) voor de btw;
 • toepassing van btw-vrijstellingen in de zorg;
 • btw-gevolgen van samenwerking tussen zorginstellingen;
 • de regels rondom aftrek van btw op gemaakte kosten;
 • de belangrijkste btw-aspecten die aan de orde kunnen komen bij (ver)bouw en verhuur van onroerend goed;
 • praktijk casuïstiek van btw bij zorginstellingen.

Na afloop van de training bent u in staat om:

 • kansen en risico’s op btw-gebied te signaleren binnen uw instelling;
 • de maatregelen te bepalen die nodig zijn om btw-risico’s te beheersen en btw-kansen te benutten;
 • uw rol als btw-aanspreekpunt binnen uw organisatie beter te vervullen.

Trainers

Eduard Flinterman en Laura van Doorn, beiden specialist in de publieke sector op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting.

Datum

Voor deze tweedaagse training is nog geen data beschikbaar.

Locatie

Dag 1:
PwC Utrecht
Newtonlaan 205
3584 BH Utrecht

Dag 2:
De Hoge Weide
Ab Harrewijnstraat 45
3544 AL UTRECHT 

Kosten

De training 'Btw in de zorg' is een tweedaagse training waarbij u zich optioneel voor dag 2 kunt inschrijven. De kosten voor dag 1 bedragen € 795,- vrijgesteld van btw. Indien u deelneemt aan beide dagen bedragen de kosten € 1.195,- (vrijgesteld van btw). Deze bedragen zijn inclusief trainingsmateriaal, lunch en netwerkborrel. Meer informatie over onze speciale kortingsregeling vindt u hier.

Programma

Dag 1:

9:00 - 9:15  Welkom en kennismaking (bespreken leerdoelen deelnemers)
9:15 - 10:30  Quiz ‘Basis van de btw’ 
10:30 - 10:45  Pauze
10.45 - 12.30   Btw-vrijstellingen in de zorg
12:30 - 13:00 Lunch  
13:00 - 13:45   Casus: Btw bij samenwerking
13:45 - 15:00   Casus: Aftrek van voorbelasting 
15:00 - 15:15   Pauze
15.15 - 15:45  Onroerend goed
15:45 - 16:35  Quiz 
16:35 - 17:00 Evaluatie en toelichting huiswerkopdracht
17.00   Borrel  

Dag 2 (terugkomdag):

10:00           Welkom (introductie & programma)
10:15  Quiz
10:45    Behandeling huiswerkopdracht en praktijkcasussen 
12:00 Lunch
12:30   Rondleiding  
13:15   Praktijkcasussen
14:00   Pokergame (bring it all together)
14:20   Evaluatie en rondvraag
14:30   Einde

  

PE-uren voor accountants (AA en RA) 

De opleidingen van the Academy voldoen aan de vereisten voor Permanente Educatie van de NBA. Na het volgen van de eerste trainingsdag krijgen accountants (RA/AA) 7 PE-uren en na het volgen van de tweede trainingsdag (terugkomdag) 3 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

PE-punten registercontrollers (RC)

Registercontrollers krijgen na het volgen van de eerste trainingsdag 7 PE-uren en na het volgen van de tweede trainingsdag (terugkomdag) 3 PE-uren. U ontvangt binnen 4 weken na afloop van de training een certificaat van deelname.

Deelname

De inschrijvingstermijn sluit in principe twee weken voor de trainingsdatum. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met aanvullende informatie over de training. Het aantal plaatsen per training is beperkt, wij zien uw aanmelding dan ook graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Indien u onverhoopt verhinderd bent, kunt u een collega in uw plaats laten komen. Wij verzoeken u dit per e-mail door te geven op pwc-academy@nl.pwc.com.

Contact

PwC's Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons