Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Van klassieke financial naar finance business partner

Anke Landstra Senior Manager, PwC Netherlands 19/05/21

Tijdens de ronde tafel van PwC’s Academy op 22 april zijn verschillende perspectieven rondom het thema Finance Business Partnering samengebracht. Learning & Development én Finance professionals vanuit diverse organisaties, in zowel de publieke, financiële als commerciële sector, kwamen live online samen om met elkaar te sparren en te brainstormen over dit actuele thema.

Door meer digitalisering en automatisering is in steeds meer organisaties een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Het repetitieve werk van de finance professional kan uit handen worden genomen waardoor er ruimte ontstaat om zich te richten op andere aspecten die zeer waardevol zijn. Dit maakt de klassieke financial een daadwerkelijke business partner.

Door Anke Landstra - Senior manager, PwC Netherlands

Finance Business Partnering leeft in verschillende mate binnen organisaties

Tijdens zowel de voorbereidingsfase als de sessie zelf werd duidelijk dat het thema Finance Business Partnering breed speelt bij verschillende organisaties, vanuit beide aangeschreven perspectieven HR en Finance. Wat daarentegen ook werd opgemerkt, is dat de fase waarin een organisatie zich bevindt, over de verschillende sectoren en perspectieven, erg verschilt. 

Enkele organisaties zijn al een langere tijd bezig met het thema Finance Business Partnering, en hebben daar inmiddels verschillende stappen in gezet. In dergelijke organisaties is sprake van een relatief hoge automatiseringsgraad, waardoor de veranderende rol en verwachtingen van de financial meer zichtbaar wordt. Andere organisaties staan nog veel meer aan de start, of zelfs nog voor dat punt. Daar is één van de eerste actiepunten het bepalen en implementeren van nieuwe systemen die helpen om de handmatige en veelal langdurige en foutgevoelige financiële processen te automatiseren.

Een andere belangrijke constatering is, dat voor het succesvol kunnen zijn van een Finance Business Partner, support van andere stakeholders zoals C-level, het primaire proces (de ‘business’) en L&D, noodzakelijk is. 

The financial of the future

Deelnemers van de ronde tafel waren overtuigd dat de weg naar de ontwikkeling van de rol van Finance Business Partnering genomen dient te worden. Er is sterk behoefte aan een ondersteuning van te nemen besluiten die bevestigd worden door data en daarmee minder op gevoel. Het bijeenbrengen van deze data en inzichtelijk maken wordt toegekend aan de financial of the future, oftewel de finance business partner. Het ontwikkelen van mensen naar deze rol kent wel veel uitdagingen. Allereerst met het verkrijgen van bruikbare data en daarnaast de ontwikkeling van de personen die de rol kunnen vervullen.

Mogelijke vervolgstappen

Afhankelijk van de fase waar organisaties zich in bevinden, bestaan vervolgstappen uit acties op het gebied van automatisering, skills gap analyses en het ontwerpen en uitvoeren van upskilling-trajecten die ervoor moeten zorgen dat de Finance Business Partner in zijn/haar nieuwe rol optimaal tot uitdrukking komt. Hierbij moet rekening worden gehouden met de veelheid aan mogelijkheden waar een organisatie zich bevindt. “Met onze ervaring in de ontwikkeling van onze eigen financials kunnen we organisaties op veel gebieden helpen. Samen met de klant zullen we moeten bepalen in welke fase de organisatie zich bevindt, om te voorkomen dat we gaan helpen waar een organisatie (nog) niet is.” aldus Anke Landstra, Senior Manager PwC’s Academy

Volg ons

Contact

Anke Landstra

Anke Landstra

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 63

Jeroen Stroet

Jeroen Stroet

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 203 37 92

Hide