Visie studenten op het hoger onderwijs van de toekomst

Innoveren, maar niet tot elke prijs

Hoe verhouden de ideeën van studenten zich met die van vertegenwoordigers van universiteiten en hogescholen over het hoger onderwijs in de toekomst? Uit een recente discussie tussen studenten en de vertegenwoordigers waar de volgende thema’s werden besproken:

  • praktijkgericht onderwijs en samenwerking met het bedrijfsleven
  • a la cart onderwijs en
  • digitalisering van het onderwijs

blijkt bijvoorbeeld dat het belang van een plaats op de huidige arbeidsmarkt met zijn specifieke eisen voor een student zwaarder weegt dan volledige en innovatieve digitalisering. Dit en meer observaties leest u in onze publicatie 'Innoveren, maar niet tot elke prijs’.

 

Visie studenten op het hoger onderwijs van de toekomst

Contact

Chantalle Wullems-Beister
Director, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 14 13
E-mailadres

Marjan Veensma-Hof
Senior manager
Tel: +31 (0)88 792 34 60
E-mailadres

Volg ons