Vijf trends die de automotivesector transformeren

De mobiliteit van de toekomst is 'eascy' - elektrisch, autonoom, shared, connected en 'jaarlijks' bijgewerkt. In dit onderzoek bekijken we de factoren die van invloed zijn op de sector tot 2030 op de belangrijkste markten in de VS, Europa en China. Het laat ook zien hoe de auto-industrie zichzelf moet herstructureren in termen van volume, schaal en complexiteit.

Met wiskundige modellen is gekeken naar de belangrijkste prestatie-indicatoren en demografische trends. Aan de hand daarvan gaat dit rapport in op:

  • Mobiliteitsgedrag van gebruikers door sociale persona's en hoe ze de vraag naar verkeer kunnen beïnvloeden;
  • Externe factoren die het mobiliteitsgedrag, het aantal kilometers en de gebruiksfrequentie beïnvloeden;
  • Voorspellingen van auto-inventaris, vervangingscycli en nieuwe verkopen; en
  • Gevolgen voor fabrikanten, leveranciers, dienstverleners en hun business modellen.
Five trends transforming the automotive industry

'eascy'

Elektrisch - de overgang naar emissievrije mobiliteit zal wereldwijd een vereiste worden. Elektriciteit om voertuigen op te laden, zal steeds vaker uit hernieuwbare bronnen komen om zo voor CO2 neutrale mobiliteit te zorgen.

Autonoom - De ontwikkeling van voertuigen zonder menselijke tussenkomst, zal het gebruik van openbare mobiliteitsplatforms verkleinen maar aan de andere kant mobiliteit gaan bieden aan nieuwe gebruikersgroepen.

Shared - Professioneel beheerde wagenparken van gedeelde voertuigen zullen de kosten van mobiliteit aanzielijk verlagen door efficiënter gebruik van mobiele middelen.

Connected - Dit is op twee manieren van toepassing: communicatie tussen auto's of tussen inzittenden van voertuigen en de buitenwereld. De auto van de toekomst zal een "derde plek" worden tussen thuis en werk, waarbij de kenmerken van beide gecombineerd worden.

'Jaarlijks' bijgewerkt - De modellen worden jaarlijks bijgewerkt om de nieuwste hardware- en software-ontwikkelingen te integreren en te reageren op veranderende behoeften van kopers van gedeelde voertuigen.

Onze mobiliteitsgewoonten zullen veranderen

Het percentage gedeelde en autonome mobiliteit op de weg zal behoorlijk gaan stijgen.

Onze voorspellingen laten zien dat in 2030 meer dan één op de drie gereden kilometers al in de vorm van het 'car sharing' concept zal zijn. Tegelijkertijd zullen gebruikersvoorkeuren meer richting autonome mobiliteit gaan. We berekenen op basis van kilometerstand dat rond 2030 het aandeel van autonoom rijden in het  verkeer tot wel 40% kan oplopen. De ontwikkelingen in Europa en de VS zullen naar verwachting ongeveer in hetzelfde tempo plaatsvinden. In China lijkt gedeelde en autonome mobiliteit daarentegen sneller plaats te vinden dan in de westerse wereld. Dit betekent dat China de leidende markt wordt voor transformatie van de automobiel industrie.

Effecten op de waardeketen van de automotive sector

De snelle reorganisatie van de automotive sector na 2025 zal vergaande gevolgen hebben voor de hele sector en bijbehorende waardeketens. Bestaande structuren zullen op korte termijn moeten veranderen om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen rond 2030 en daarna.

Als de automotive sector succesvol wil blijven, zullen zowel fabrikanten als leveranciers gerichte innovaties moeten aanbieden voor gebruikers. Deze innovaties en trends zullen tussen 2020 - 2025 steeds duidelijker worden - en daarmee ook bepalend voor de automotive fabrikanten en hun leveranciers.

'Bedrijven die 25% van hun R&D-budget investeren in softwaretoepassingen, worden beloond met een sterke groei.'

Felix Kuhnert, Global Automotive Industry Leader
Volg ons