Verantwoord beleggen en investeren

Een onderzoek naar de toepassing van ESG in private equity

Beleggers in private equity – vooral pensioenfondsen – stellen steeds meer eisen op het gebied van duurzaamheid, beïnvloed door verschuivingen in het mondiale maatschappelijke verwachtingspatroon of uit eigen overtuiging. Daarnaast zijn ook private-equityfirma’s zelf zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zo blijkt uit het onderzoek in deze publicatie naar duurzaam beleggen en investeren in het Nederlandse private equity landschap.

Zo heeft maar liefst 82% een groot vertrouwen in de toegevoegde (financiële) waarde van verantwoord investeren. Daarnaast integreren private-equityfirma’s ESG in toenemende mate in hun investeringsbeleid en sturen ze actief op duurzame waardecreatie.

Private-equityfirma’s zijn echter ook nog vaak onvoldoende transparant naar de buitenwereld over hun duurzame opstelling en communiceren te weinig over hun meerwaarde voor mens, milieu en maatschappij. Deze publicatie en het onderliggende onderzoek in het Nederlandse private equity landschap, wil beleggers en private-equityfirma’s helpen bij de verdere ontwikkeling van verantwoord beleggen investeren en het voeren van een duurzame dialoog met elkaar, hun stakeholders en de samenleving.

Verantwoord beleggen en investeren

Contact

Oscar Kinders

Oscar Kinders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 40 30

Jochem Moerkerken

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 32 46

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 28

Volg ons