Top bouwondernemingen in Nederland

Een performance-meting: 2016

In deze jaarlijkse PwC performance-meting onder de top bouwondernemingen in Nederland zijn de financiële prestaties van 14 topondernemingen in de bouwsector opgenomen over het verslagjaar 2016. Voorafgaand aan de performance-meting schetsen wij de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen en gang van zaken in de bouw.

Top bouwondernemingen in Nederland

Het gaat goed met de sector

De macro-economische cijfers en het gevoel in de markt maken maar één conclusie mogelijk: het goed gaat in de sector. De huizenmarkt is daarbij de grote stuwende kracht, maar er is zeker ook groei te constateren in de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw. Er is echter ook een aantal uitdagingen. De winstgevendheid blijft een aandachtspunt voor al deze bedrijven. Faalkosten reduceren de marges op projecten tot onder het niveau dat hoort bij het risicoprofiel van deze projecten. Technische complicaties op de projecten zijn hier vaak een reden voor. Ook het vinden van gekwalificeerd personeel blijft een uitdaging.

'Het belang van sturen vanuit een purpose op waarden en gedrag wordt nog niet overal herkend aan de top, terwijl dit wel een noodzakelijke voorwaarde is voor succes'.

Bas Weber sectorleider Bouw

Het startpunt voor verandering: sturen vanuit een purpose op waarden en gedrag 

Deze uitdagingen vormen de brug naar het hoofdstuk over de cultuur in bouwbedrijven en de mate waarin zij hierop sturen. De Bouwagenda van Bernard Wientjes roept op tot revolutie en gedragsverandering in de sector. Er blijkt daarnaast een duidelijk verband met de financiële prestaties: bedrijven die sturen vanuit een purpose op waarden en gedrag - de kernelementen van cultuur - leveren over langere periodes een vele male hoger rendement op. Maar in hoeverre zijn bouwbedrijven nu bezig met dit onderwerp? In welke bedrijven staat dit thema op de bestuursagenda en wat zijn hun ambities op dit vlak? 

Wilt u meer informatie over de performance-meting of over hoe u beter kunt sturen op waarden en gedrag? Neem dan contact met ons op.

Contact

Bas Weber
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 72 50
E-mailadres

Christianne Leenhouts
Senior manager
Tel: +31 88 792 64 66
E-mailadres

Volg ons