The power to perform: human capital 2020 and beyond

Considerations for financial services in the Netherlands

Financiële dienstverleners zitten in het centrum van een perfecte storm. Ze worden geconfronteerd met talloze uitdagingen, maar die uitdagingen bieden ook kansen voor een competitieve herpositionering. Daarbij is het behouden van de juiste medewerkers van cruciaal belang.

Financiële dienstverleners hebben onder meer te maken met kritische klanten en met snelle FinTech-start-ups die bestaande businessmodellen ontwrichten. Daarnaast worden ze geconfronteerd met een continue druk van de financiële toezichthouders en met de druk van binnenuit om de kosten laag te houden, vraagt de maatschappij dat ze steeds meer ‘agile’werken en moeten ze ook nog vertrouwen terugwinnen.

‘Toch creëren deze uitdagingen ook een markt die enorme kansen biedt voor een competitieve herpositionering’, zeggen Robert Charlier en Jessica Molina van PwC. ‘De manier waarop een organisatie menselijk kapitaal bindt, ontwikkelt, beloont en behoudt, is van cruciaal belang bij de aanpak van uitdagingen en het benutten van kansen.’Dit blijkt ook uit het PwC-rapport.

Considerations for financial services in the Netherlands
Human Capital 2020 and beyond

Contact

Jessica Molina

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 62

Volg ons