The overhaul of lease accounting

Catalyst for change in corporate real estate

In januari is de nieuwe lease-standaard IFRS 16 uitgebracht. Als gevolg van deze nieuwe standaard moeten alle lease- en huurverplichtingen, zoals huurcontracten met betrekking tot vastgoed, met ingang van 1 januari 2019 op de balans komen in de commerciële IFRS jaarrekening van de lessee/huurder. De nieuwe lease-standaard heeft grote gevolgen voor organisaties die leasen/huren. Balansen nemen toe, leverage ratio’s verslechteren en de kapitaalratio’s verminderen. De verlies- en winstrekening verandert, omdat de verantwoording van de kosten anders verloopt. De implementatie van de nieuwe standaard brengt daarmee ingrijpende wijzigingen in processen en systemen met zich mee. Veel organisaties heroverwegen momenteel hun corporate real estate strategie. Wijzigingen in strategie bevatten onder meer 'lease versus koop'- beslissingen en/of het herzien van bestaande huurcontracten.

The overhaul of lease accounting

Contact

Jeroen Elink Schuurman

Jeroen Elink Schuurman

Global Real Estate Tax Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 398 48 10

Volg ons