The attractiveness of the Netherlands as a gateway to Europe

5-Minute Insight

Hoe houdt uw financiële dienstverlenende onderneming toegang tot de Europese markt?

Nu er aanzienlijke economische en politieke onrust heerst binnen de financiële dienstverlening, kijken veel financiële dienstverleningsorganisaties (weer) kritisch naar de locatie van hun hoofdkantoor of bedrijfsonderdelen. Waar toegang tot de Europese markt vereist is, zijn de beschikbaarheid van talent, kosteneffectiviteit en de mogelijkheid tot innovatie, evenals de plaats van de statutaire vestiging en het aanvragen van vergunningen belangrijke aspecten bij het besluiten van wat de beste locatie is. Deze elementen zijn relevant voor alle soorten instellingen (bijv. retail banken, vermogensbeheer, beleggingsbeheer, verzekeringen en fintech start-ups), ofschoon de weging kan verschillen.

Hoe houdt uw financiële dienstverlenende onderneming toegang tot de Europese markt?

Contact

Robert Charlier
Partner
Tel: +31 (0)88 792 74 32
E-mailadres

Jessica Molina
Senior manager
Tel: +31 (0)88 792 74 62
E-mailadres

Janet Visbeen
Partner
Tel: +31 (0)88 792 64 29
E-mailadres

Jan Willem Velthuijsen
Partner
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Volg ons