Tax Transparency Benchmark 2017

Multinationals steeds transparanter over belastingbeleid

In verslagjaar 2016 heeft 79 procent van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een transparant belastingbeleid geformuleerd en gepubliceerd. Dat blijkt uit onderzoek dat door PwC en de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is uitgevoerd onder 76 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

In 2013 communiceerde slechts 16 procent van de onderzochte bedrijven over hun fiscale strategie. Binnen een periode van drie jaar is dit met meer dan 60 procent toegenomen. Ook werd er 19% meer gecommuniceerd over of de auditcommissie van bedrijven betrokken is bij het reviewen van het belastingbeleid.

Bedrijven zijn meer gaan rapporteren over hun fiscale risico’s en de maatregelen die zij nemen om deze te mitigeren. Passend hierbij is ook dat er transparanter gerapporteerd wordt over de programma’s die organisaties implementeren om hun werknemers te trainen op het gebied van omgang met dilemma’s gerelateerd aan belasting en potentiële inbreuken op de fiscale strategie.

32% van de bedrijven rapporteren over vennootschapsbelasting op landenbasis (country-by-country reporting (‘CbCR’)) in hun publiek beschikbare informatie. Gezien de toename van initiatieven en wetgeving met betrekking tot CbCR en het belang ervan als onderdeel van CSR, werd verwacht dat bedrijven hier meer over zouden publiceren.

De algemene trend is dat de organisaties vooruitgang geboekt hebben in de mate van transparantie die zij bieden over hun fiscale beleid in de benchmark van 2017. De gemiddelde score van de bedrijven in scope nam toe van 32% in de benchmark van 2016 tot 36% in 2017.

DSM winnaar van de Tax Transparency Benchmark 2017

DSM is winnaar geworden van de Tax Transparency Benchmark 2017. Van de onderzochte bedrijven geeft DSM volgens de onafhankelijke vakjury het meest helder en duidelijk inzicht in het fiscale beleid en belastingafdrachten.

Tax Transparency Benchmark 2017

Contact

Eelco van der Enden
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 51 38
E-mailadres

Dave Reubzaet
Director, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 14 60
E-mailadres

Volg ons