Sink or Swim: Why wealth management can’t afford to miss the digital wave

De wereld bevindt zich op dit moment in een enorme transformatie. De opkomst van technologie heeft de manier van leven en de snelheid waarmee we met elkaar communiceren sterk veranderd. Maar welke impact heeft dit op wealth management – wat voornamelijk gebaseerd is op persoonlijke service met adviezen op maat?

Tijd om verder te kijken dan alleen menselijk kapitaal

Tot nu toe draait de persoonlijke aanpak van wealth management vooral om menselijke handelingen. Maar innovaties op het gebied van digitalisatie en algoritmes zal ervoor zorgen dat een steeds groter deel van een wealth manager’s werkzaamheden wordt vervangen door technologie. Dit leidt uiteindelijk tot toetreding van nieuwe FinTech bedrijven in de markt met een andere manier van werken dan we gewend zijn.

De digitale disruptie voor zijn

Uit een recent onderzoek van PwC blijkt dat 83% van de CEO’s in de financiële sector gelooft dat een deel van hun werk zal worden overgenomen door nieuwe FinTech bedrijven. Om te overleven in een digitale wereld waarin veranderingen elkaar in razend tempo opvolgen, is het van belang zo snel mogelijk actie te ondernemen. Alleen op deze manier blijven zij waardevol voor hun klanten en kunnen ze meeliften op de kansen die de digitale transformatie biedt. 

Sink or Swim: Why wealth management can’t afford to miss the digital wave

Contact

Frank van Groenestein

Frank van Groenestein

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 40 65

Volg ons