Risicomanagement in de bouw: een wereld te winnen

Na jaren van krimp tekent zich een stevig herstel af in de bouw. In 2015 groeide de sector als geheel met 7%. Groei en betere resultaten zijn hard nodig, want de afgelopen jaren zijn duizenden bedrijven failliet gegaan en tienduizenden banen verdwenen in de sector. Daarnaast ligt de sectoromzet nog steeds onder het niveau van 2008. Overcapaciteit en felle concurrentie blijven daardoor het beeld bepalen, waardoor de winstgevendheid en rendementen laag blijven. De resultaten staan extra onder druk door de faalkosten (waarmee substantiële bedragen zijn gemoeid). Daarom is er een steeds groter wordende urgentie om risicomanagement serieus op te pakken. De noodzakelijke mentaliteitsverandering grijpt in op vele aspecten van de bedrijfsvoering en zal vanuit de bestuurskamer geleid moeten worden.

Risicomanagement wordt steeds breder gedragen binnen de bouwsector. Er zijn er een aantal trends en ontwikkelingen zichtbaar: 

  • Zero tolerance beleid
  • Meer regels
  • Verandering van het risicolandschap
  • Grotere betrokkenheid en risicobewustzijn
  • Integratie van prestatie- en risicomanagement

Benieuwd naar de verdere inzichten en wat u kunt doen op het vlak van risicomanagement? Download dan hieronder het rapport.

Risicomanagement in de bouw: een wereld te winnen

Contact

Marcel Prinsenberg

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons