Revitalizing pharmaceutical R&D

Farmaceutische bedrijven, die tegenwoordig al te maken hebben met de ‘octrooi klif’ en met een veranderende gezondheidszorg, hebben daarnaast een andere grote uitdaging namelijk: de vergoeding van farmaceutische producten en vastleggen van de waarde ervan. De real world evidence (RWE) benadering bij de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen is hier een mogelijke ‘disrupter’.

Verandering R&D model

Er is een grondige herziening vereist van het geldende farmaceutische R&D-model. Twee trends geven hiervoor de oplossing. Ten eerste worden de vergoedingen in de gezondheidszorg steeds meer gekoppeld aan het bewijsmateriaal van de real world evidence benadering naar de impact van nieuwe geneesmiddelen. Ten tweede is er een ontwikkeling om de impact te meten op de verschillende patiëntengroepen en de verschillende betalingen in dat kader.

Tijd- en kostenbesparing

Farmaceutische bedrijven zullen een geïntegreerd bewijsmodel moeten ontwikkelen dat naadloos willekeurig gecontroleerde onderzoeken en RWE-gebaseerde benaderingen samenbrengt, welke een passende licentie paradigma brengt gedurende de volledige levenscyclus van elk nieuw geneesmiddel. Dit nieuwe R&D-model zou een betrouwbare proof of concept moeten zijn en een goed veiligheidsprofiel voor alle nieuwe geneesmiddelen. Daarnaast zou dit onmiddellijk de cyclustijd met ongeveer vijf jaar verminderen en de vereiste R&D-investeringen per product met ongeveer 60 procent naar beneden brengen.

Download de publicatie en lees meer.

Revitalizing pharmaceutical R&D
loading-player

Playback of this video is not currently available

Contact

Ron Admiraal

Partner

Tel: +31 (0)88 792 15 46

Peter Paul Hoek

Director

Tel: +31 (0)88 792 59 14

Volg ons