Rebuilding trust after times of crisis

A practical guide

Vertrouwen bevordert economische groei. Maar tijdens de laatste financiële crisis heeft het maatschappelijke vertrouwen de nodige deuken opgelopen en het is nog steeds niet hersteld. Het blijkt ook erg moeilijk het vertrouwen van consumenten terug te winnen als zij eenmaal door een gebeurtenis flink zijn teleurgesteld. We hebben een groot aantal praktijkvoorbeelden onderzocht, situaties waarin bedrijven op verschillende manieren met een crisis omgingen. Op basis daarvan hebben we een vierstappenplan geformuleerd dat bedrijven en organisaties kan helpen het vertrouwen te herwinnen.

Rebuilding trust after times of crisis

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons