Rapporteren van onzekere belastingposities

Op 7 juni 2017 heeft de IFRS Interpretatie Commissie (IFRIC) hun interpretatie gepubliceerd inzake de verwerking van onzekere belastingposities in de jaarrekening onder IAS 12 (IFRIC 23). Deze richtlijn dient in acht te worden genomen voor boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2019, echter eerdere toepassing is toegestaan. Wij verwachten dat ondernemingen in een vroegtijdig stadium de impact van deze richtlijn op hun jaarrekening in kaart willen brengen, en dat sommige ondernemingen zullen opteren voor een eerdere verwerking. Derhalve hebben wij bijgevoegde one-pager ontwikkeld om kort weer te geven wat de achtergrond en de belangrijkste elementen van de gepubliceerde richtlijn zijn.

Contact

Tjeerd van den Berg

Tjeerd van den Berg

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 10 19

Rolf Slager

Rolf Slager

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 59

Toqeer Raja

Toqeer Raja

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 42 05

Volg ons