PwC Capital Markets Group

2017 was een sterk doch relatief rustig jaar voor financiële markten. In Frankrijk, Duitsland en Nederland werd de opmars van populisme gestuit, terwijl de Brexit onderhandelingen voorzichtig vooruitgang boekten en belastinghervormingen in de Verenigde Staten realiteit werden. Met betrekking tot monetaire besluiten was 2017 het jaar van gestage kwantitatieve verkrapping. Zo verhoogde de Fed de rente drie keer, en liet de ECB weten het opkoopprogramma te zullen gaan afbouwen vanaf januari 2018.

De uitgifte van aandelen via IPOs en Follow-Ons (FOs) was sterk dit jaar. Zo was het aantal IPOs wereldwijd sinds de Crisis niet meer zo hoog geweest. Via 1,483 beursgangen werd er voor $204,7mrd aan kapitaal opgehaald, vergeleken met $142,4mrd via 1,010 beursgangen in 2016 en $206,6mrd via 1,182 beursgangen in 2015. Op het gebied van FOs werd wereldwijd $613,3mrd opgehaald via 3,529 transacties, vergeleken met $550,9mrd via 3,178 transacties in 2016 en $685,9mrd via 3,322 transacties in 2015.

PwC Capital Markets Group

Contact

Martin Coenen
Partner
Tel: +31 (0)88 792 50 23
E-mailadres

Jan-Willem de Groot
Director
Tel: +31 (0)88 792 15 26
E-mailadres

Volg ons