Hoe farmaceutische bedrijven de toekomst van de gezondheidszorg kunnen vormgeven

Profiteren van ‘precision medicine’

Precision medicine biedt enorme kansen voor de gezondheidszorg. Doordat de huidige en toekomstige technologie met een geavanceerde analyse - op nauwkeurige patiëntgegevens - beter inzicht in aandoeningen geeft en artsen hierdoor de medicatie afstemmen op de behoefte van de individuele patiënt, leidt dit tot betere resultaten en mogelijk ook lagere kosten.

Strategy& heeft onlangs onderzoek uitgevoerd onder wereldwijd toonaangevende bedrijven in de farmaceutische industrie ‘Capitalizing on Precision Medicine - How pharmaceutical firms can shape the future of healthcare’. Uit dit onderzoek blijkt dat 92 procent precision medicine als een kans ziet en bij 84 procent staat dit onderwerp als prioriteit op de agenda. Het merendeel van de ondervraagden zien de voordelen ervan bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, zoals een kortere time to market en een efficiencyslag voor R&D-processen. Geschat wordt dat er 17 procent bij de ontwikkeling van geneesmiddelen op kosten bespaard kan worden, waarmee de sector wereldwijd 26 miljard dollar per jaar zou kunnen besparen.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel bedrijven nog niet het volledige potentieel benutten van precision medicine. Externe belemmeringen zijn onder meer onvoldoende toegang tot hoogwaardige gegevens, onduidelijke wet- en regelgeving, gebrek aan normering en problemen met gegevensbescherming. Intern ontbreekt het veel bedrijven aan de capaciteiten - vooral met betrekking tot het genereren, integreren en analyseren van niet-onderzoeksgebonden patiëntengegevens - die nodig zijn voor precision medicine.

Ook al zijn dit belangrijke uitdagingen, toch moeten farmaceutische bedrijven er vandaag nog mee aan de slag. In plaats van de invoering van regelgeving en gegevensstandaarden af te wachten zouden organisaties actief moeten samenwerken met toezichthouders en beleidsmakers om samen tot een normering te komen.

Intern moeten de meeste bedrijven samenwerken met bestaande spelers en ook nieuwkomers op de markt die gespecialiseerd zijn in gegevens, of desnoods expertise van buiten inhuren. In beide gevallen vraagt deze aanpak om een nieuw bedrijfsmodel en een nieuwe organisatiecultuur: flexibeler en openstaan voor veranderingen.

Precision medicine zorgt voor een verandering in de gehele farmaceutische waardeketen, van de eerste ontwikkeling tot de ‘go-to’ market-modellen. De komende vijf jaar is voor farmaceutische bedrijven dan ook een essentiële periode om te profiteren van deze veranderingen. Bedrijven kunnen het zich simpelweg niet permitteren om de komende tijd langs de lijn te blijven staan. Ze moeten een risico nemen en zich actiever bezighouden met stakeholders in het hele ecosysteem van de gezondheidszorg.

De toekomst begint vandaag

Volgens onze verwachting zijn de komende vijf jaar essentieel voor het bepalen van het speelveld voor precision medicine, de spelregels en de deelnemers. Farmaceutische bedrijven moeten dan ook vandaag nog actie ondernemen. Dit betekent, naast andere verplichtingen, dat ze contact moeten leggen en moeten samenwerken met de belangrijkste stakeholders, en wel als volgt:

  • Samenwerken met toezichthouders bij onder meer het ontwerpen van een proces voor klinische studies op basis van precision medicine, waarvoor veel kleinere patiëntenpopulaties nodig zijn
  • Samenwerken met verzekeraars, overheden en patiëntenverenigingen om precision medicine te realiseren – bijvoorbeeld door te zorgen voor bewijs van veiligheid en effectiviteit om zodoende de daadwerkelijke reële vergoeding van een behandeling vast te stellen
  • Artsen stimuleren door de voordelen van precision medicine toe te lichten, zoals betere resultaten voor hun patiënten tegen lagere kosten
  • Patiënten voorlichten over de voordelen van deze nieuwe manier van zorgverlening: persoonlijkere behandelingen, minder bijwerkingen en de mogelijkheid om aandoeningen effectiever te voorkomen en/of te genezen.

Kortom: precision medicine biedt niet alleen kansen ten aanzien van toekomstige economische voordelen, maar ook zeker kansen op verbetering van klinische effectiviteit. In een tijd waarin de gezondheidszorg kampt met grote uitdagingen is dit een duidelijke manier om met behulp van nieuwe technologie betere patiëntenzorg te kunnen bieden. Dat is in feite de verantwoordelijkheid van de grote farmaceutische bedrijven. Of zoals een van de deelnemers aan het onderzoek het verwoordde: “Precision medicine wordt hoe dan ook een feit, en dan kun je maar beter een van de vormgevers zijn dan een volger. Pionierswerk verrichten en risico’s nemen om op de trein te springen zouden wel eens meer mogelijkheden kunnen opleveren dan weerstand of ontwijkend gedrag.” Met andere woorden: farmaceutische bedrijven kunnen deze gelegenheid aangrijpen — of niet, en vervolgens zien hoe ze door de concurrentie worden ingehaald.

Contact

Ron Admiraal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 15 46

Peter Paul Hoek

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 14

Volg ons