Predictive Maintenance 4.0

Predict the unpredictable

Voorspellend onderhoud is een van de meest besproken onderwerpen binnen asset management. PwC en Mainnovation hebben onderzoek gedaan naar waar bedrijven momenteel staan op het gebied van voorspellend onderhoud en waar ze in de nabije toekomst denken te staan. Het onderzoek is uitgevoerd onder 280 bedrijven in België, Duitsland en Nederland.

Om te kunnen beoordelen waar bedrijven zich bevinden hebben we gebruik gemaakt van vier niveaus van volwassenheid met betrekking tot voorspellend onderhoud. Naarmate bedrijven op een hoger niveau komen, is er een toename te zien van de hoeveelheid data die ze gebruiken om fouten te voorspellen. Niveau vier gaat om het toepassen van de kracht van machine learning technieken om duidelijke patronen in grote hoeveelheden data te identificeren en nieuwe, praktische inzichten te genereren om de betrouwbaarheid van assets te verbeteren. We noemen dit 'Predictive Maintenance 4.0' of PdM 4.0.

PdM 4.0 biedt u de kans om tot nu toe onvoorspelbare fouten te voorspellen.

Bevindingen

Het onderzoek laat zien dat tweederde van de respondenten nog steeds op volwassenheidsniveau een of twee zit. Slechts 11% heeft al niveau vier bereikt. De middelen, competenties en tools die respondenten gebruiken, passen bij hun volwassenheidsniveau: geschoolde technici, standaard software-instrumenten en onderhoudslogboeken spelen een dominante rol in hun huidige voorspellende onderhoudsprocessen.

Daarnaast zagen we ook dat de respondenten vrij ambitieus zijn om hun niveau in voorspellend onderhoud te verbeteren. Ongeveer één op de drie bedrijven verwacht binnen een periode van vijf jaar PdM 4.0 in een of andere vorm te gebruiken, op voorwaarde dat ze het succesvol kunnen implementeren. Het potentieel van PdM 4.0 wordt algemeen erkend.

Verbetering van de uptime is de belangrijkste reden waarom de respondenten plannen hebben voor PdM 4.0. Andere belangrijke redenen hebben betrekking op andere traditionele value drivers in onderhoud- en assetbeheer, zoals kostenreducties, levenslange verlenging voor verouderende assets en het reduceren van veiligheids-, gezondheids-, milieu en kwaliteitsrisico's.

Succesvolle implementatie van PdM 4.0

Om PdM 4.0 succesvol te implementeren, moet u rekening houden met zowel technische als organisatorische aspecten. Het rapport geeft een kader voor de stap-voor-stap implementatie van de technische kern van een PdM 4.0-model, op een manier die bijdraagt aan de bedrijfsstrategie.

Organisatorische aspecten zijn daarnaast zeker zo belangrijk als PdM 4.0 succesvol toegepast moet worden. We hebben ons geconcentreerd op twee aspecten die nodig zijn voor PdM 4.0. Het vergroten van expertise en competenties m.b.t. PdM 4.0 en het bouwen van een digitale cultuur. Een cultuur waar iedereen van boardroom tot de werkvloer de kracht van data analytics begrijpt. Bedrijven met een robuuste digitale cultuur bezitten het vertrouwen en de ambitie om in hun besluitvorming steeds meer data-driven te worden.

Contact

Bas Weber

Bas Weber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 037 60 45

Volg ons