Potentieel Noordzee is gigantisch

De Noordzee speelt een cruciale rol in de energietransitie waar Noordwest-Europa voor staat. Als overheden en bedrijfsleven nauw samenwerken, kan in de overgang van fossiele naar groene energie veel waarde voor de samenleving worden gecreëerd: tussen de €100 miljard en €200 miljard. Dat blijkt uit het rapport ‘The North Sea opportunity’ van de World Energy Council Netherlands (WEC), dat 15 juni in Brussel aan Christopher Jones, plaatsvervangend DG Energie van de Europese Commissie, is aangeboden.

Namens WEC Nederland hebben de leden TenneT, DNVGL, ECN, EBN, PwC, Shell, Siemens, TNO en Rabobank meegewerkt aan de rapportage.

Contact

Jeroen van Hoof

Jeroen van Hoof

Global Leader, P&U and EU&R, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 91 78

Volg ons