Een subsidievrije toekomst voor wind op zee

Europa is wereldwijd koploper op het gebied van wind op zee en stimuleert de ontwikkeling van wind op zee tot een kostenefficiënte technologie. In Nederland en Duitsland zijn al twee projecten toegekend aan partijen die deze parken zonder subsidie gaan bouwen. Wij verwachten dat de sector sterk gaat groeien, aangezien de technologie nu concurrerend is geworden in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen.

Wind op zee kan een significante bijdrage leveren aan de Europese energietransitie, vooral Noordwest-Europa. Er zijn voldoende windopbrengsten beschikbaar op zee en de publieke acceptatie is groot in vergelijking met wind op land. Hoewel subsidies tot op heden een grote rol hebben gespeeld in de realisatie van wind-op-zee-projecten, zijn veel overheden nu bezig met het afbouwen van subsidies voor de sector op de middellange termijn.

Uitdagingen voor de sector 

Maar een subsidievrije wereld voor wind op zee brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee voor de hele waardeketen. Ten eerste vereist de realisatie van projecten sterke projectmanagementcapaciteiten om een ​​tijdige levering te garanderen en binnen budget te blijven. Dit is extra uitdagend aangezien in deze projecten nieuwe technologieën worden toegepast en de capaciteit van windturbines nog steeds toeneemt. Daarnaast leiden subsidievrije projecten tot een sterke prijsdruk in de hele wind-op-zeeketen. Of bedrijven winstgevend kunnen blijven, hangt af van hun marktmacht, onderhandelingsvaardigheden en het vermogen om kosten te beheersen.

Een laatste belangrijke vraag is: wie draagt de risico's van de elektriciteitsmarkt in een subsidievrije toekomst? Een oplossing is wellicht te vinden in corporate PPA’s (Power Purchase Agreements). Bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun uitstoot van broeikasgassen te verlagen en zijn in toenemende mate geïnteresseerd in hernieuwbare energieprojecten zoals wind op zee. Corporate PPA’s stellen bedrijven in staat elektriciteit direct bij de producent in te kopen voor een aantal jaar, wat zekerheid geeft aan deze bedrijven. Tegelijkertijd kunnen deze contracten voor de ontwikkelaars de elektriciteitsmarkt risico’s van wind-op-zeeprojecten verlagen.

Onze visie op belangrijke marktontwikkelingen

Met deze publicatie delen wij onze visie op belangrijke marktontwikkelingen. Daarnaast gaan wij in op het marktontwerp en de bevestigde projectpijplijn in zes belangrijke gebieden voor wind op zee in Europa. Hoewel wij zien dat grensoverschrijdende samenwerking toeneemt, blijven reguleringsregimes voor wind op zee grotendeels nationaal van aard. Subsidies, aanbestedingen en belastingregelingen, evenals regels rondom ruimtelijke ordening, kunnen variëren per land. Dit verhoogt de complexiteit van projecten voor alle belanghebbenden. Met deze publicatie hopen wij de complexiteit te verlagen door de transparantie over de projectpijplijn en de regulering in deze landen te vergroten.

Contact

Jeroen van Hoof

Jeroen van Hoof

Global Leader, P&U and EU&R, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 91 78

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons