The changing performance management paradigm: evolution or revolution?

Is there a future for performance management?

Dit rapport presenteert de resultaten van ons onderzoek naar de huidige performance management praktijk en de geplande veranderingen in Nederland. Onze bevindingen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten, de volgende vijf thema's, die uit het onderzoek naar boven kwamen en uit onze ervaringen met klanten die worstelen met performance management:

  1. Innoveren, binnen en buiten bestaande kaders
  2. Leidinggevenden helpen bij het formuleren van doelstellingen
  3. Effectievere gesprekken voeren
  4. Ga digitaal en stimuleer real-time feedback te stimuleren
  5. Begin met het 'waarom' - laat doel en prestatie op elkaar aansluiten
Is there a future for performance management?

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 29

Volg ons