Paying Taxes 2018

Ons jaarlijkse rapport Paying Taxes, een samenwerking tussen PwC en de Wereldbank, vergelijkt de belastingdruk en de belastingsystemen van 190 landen met elkaar. De ranking is een indicator voor de belastingdruk waar ondernemers mee te maken hebben. 

Het onderzoek, dat inmiddels al twaalf jaar wordt uitgevoerd, meet in 190 landen hoe eenvoudig belasting te betalen is. Daardoor worden regeringen aangemoedigd hun belastingstelsels efficiënter in te richten. In het onderzoek wordt aan de hand van een praktijkgeval beoordeeld hoeveel tijd een onderneming nodig heeft om haar belastingen voor te bereiden, in te dienen en te betalen, hoeveel verschillende belastingen zij moet betalen, welke betalingsmethode daarvoor gehanteerd wordt en hoeveel belasting zij in totaal verschuldigd is, uitgedrukt als percentage van haar commerciële winst. Ook wordt gekeken naar twee procedures na de indiening – het aanvragen van een btw-teruggave en het corrigeren van de belastingaangifte van de onderneming.

Resultaten Paying taxes 2018

Resultaten Nederland

De infographic hiernaast laat de resultaten zien voor dit jaar (2016), de resultaten die vorig jaar zijn gepubliceerd voor 2015, en de herziene resultaten voor 2015 waarin rekening is gehouden met eventuele correcties en verfijningen van de gehanteerde methode die dit jaar zijn doorgevoerd.

Interactieve tax data verkenner

Wilt u weten hoe uw economie zich verhoudt tot anderen over de wereld? Kijk hier voor de interactieve verkenner en bekijk en vergelijk de gegevens van 13 jaar van 190 economieën van het onderzoek.

Contact

Roland Brandsma
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 43 46
E-mailadres

Volg ons