Pakt de Nederlandse wet- en regelgeving nadelig uit voor financiële instellingen?

De financiële crisis legde niet alleen de vele zwakke plekken in het systeem bloot, maar ook de tekortkomingen van de destijds vigerende wet- en regelgeving. Door de wereldwijde financiële crisis raakten banken en verzekeringen flink in de problemen. Een aantal ging zelfs failliet. Om een nieuwe crisis te voorkomen moesten beleidsmakers de regels aanpassen.

Internationale samenwerking en integratie is een belangrijke manier om ontduiking van de regels via internationale toezichtsarbitrage te voorkomen. Voor de regels met betrekking tot de vermogens- en liquiditeitseisen voor banken werd een wereldwijde overeenkomst bereikt (Basel III). Voor andere vormen van regelgeving, zoals beloningsvoorschriften, bleken afspraken tussen EU-landen wel haalbaar, maar bleef mondiale overeenstemming uit. Sommige EU-landen, waaronder Nederland, stelden ook nationale wetgeving op. 

In de Nederlandse media wordt vaak gesuggereerd dat de financiële regelgeving in Nederland strikter is dan de regels in andere landen. Dit relatief strenge beleid zou ertoe leiden dat a) financiële instellingen uit Nederland vertrekken, b) Nederland een minder aantrekkelijk vestigingsland wordt, en c) er oneerlijke concurrentie ontstaat voor Nederlandse financiële instellingen. 

In dit onderzoek beoordelen we deze aannames.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Gulbahar Tezel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 18 81

Volg ons