Nederland hanteert strenge regels voor bonussen maar prestatiebeloningen zijn gemeengoed

In Nederland mag het variabele deel van het salaris niet hoger zijn dan 20% van het vaste deel. Dit is strenger dan de 100%-grens die elders in de EU geldt. De Nederlandse bonusregels in de financiële sector kunnen van invloed zijn op de beslissing of en hoe de Nederlandse markt betreden wordt. 

De relatief strikte regels op bonussen kunnen tot hogere arbeidskosten leiden als banken en verzekeraars hogere vaste salarissen moeten bieden om concurrerend te zijn. Een hoger vast salaris zorgt voor hogere arbeidskosten. Bepaalde lasten, zoals pensioenbijdragen, worden berekend op basis van de vaste salariscomponent. Het variabele deel blijft hiervoor buiten beschouwing. Het Nederlandse bonusbeleid voor de financiële sector kan ook tot minder flexibiliteit leiden: bonussen zijn vaak gekoppeld aan de financiële prestaties van de instellingen terwijl vaste salarissen dat niet zijn. Hogere vaste salarissen kunnen dus tot een hoger wanbetalingsrisico van een instelling leiden, vooral als de winstverwachtingen als gevolg van veranderende marktomstandigheden onzeker zijn. 

 

Nederland hanteert strenge regels voor bonussen maar prestatiebeloningen zijn gemeengoed

Contact

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 29

Volg ons