Nederland benut onvoldoende het werkpotentieel van ouderen

Golden Age-index 2017

Nederland benut onvoldoende het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder. Ons bruto nationaal product (BNP) loopt hierdoor 48 miljard euro mis. Als alle OESO-landen hun beroepsbevolking tussen de 55 en 69 jaar naar het Zweedse arbeidsparticipatieniveau brengen, zou dit circa twee biljoen dollar aan extra economische groei opleveren. Dat blijkt uit de jaarlijkse Golden Age-index van PwC.

In de afgelopen decennia is de levensverwachting verder gestegen. We worden niet alleen ouder, maar zijn ook fitter op hogere leeftijd. Daardoor kunnen mensen ook langer doorwerken. Soms moet dit, om pensioenuitkeringen over een langere tijd mogelijk te maken. We leven immers veel langer na de reguliere pensioenleeftijd van 65 jaar.

Langer doorwerken

Langer werken stelt vooral oudere werknemers voor een grote uitdaging: kunnen ze goed doorwerken tot een hogere leeftijd en zullen er banen voor hen zijn? Zij moeten zich aanpassen, omdat onder andere door technologie banen snel aan het veranderen zijn.

Hogere participatie ouderen

Deelname van oudere medewerkers aan opleidingen is relatief laag in Nederland. Daarbij komt ook dat het Nederlandse bedrijfsleven huiverig is om ouderen aan te nemen. Ze worden gezien als duur, niet flexibel en met een hogere kans op uitval. Dit complex van aspecten en het feit dat werknemer, bedrijfsleven én samenleving belang hebben bij een hogere participatie van ouderen, geeft ook aan dat de verantwoordelijkheid voor de oplossing een gedeelde verantwoordelijkheid is voor overheid, bedrijfsleven en individu.

De Golden Age-index is een gewogen gemiddelde van verschillende indicatoren. Arbeidsparticipatie, inkomsten en trainingen zijn onder meer de indicatoren die de impact weergeven van werknemers ouder dan 55 jaar op de arbeidsmarkt in de OESO-landen.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Chief economist PwC
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Volg ons