Hoe helpt IT legacy transformatie financiële instellingen met de snel veranderende marktbehoeften en kostenreductie?

Legacy systemen zijn duur in onderhoud en moeilijk aan te passen. De ontwikkeling van nieuwe functionaliteit kost veel tijd, waardoor het moeilijk is in te spelen op snel veranderende marktbehoeften. Voor financiële dienstverleners komt daar nog bij dat zij afhankelijk zijn van de vele branches en grote hoeveelheid (commerciële) medewerkers. Legacy systemen kunnen u dus beperken in uw mogelijkheden voor het introduceren van nieuwe, concurrerende features of diensten. Daarnaast beperken zij de mogelijkheid om te concurreren op kosten.

De belangrijkste vraag voor management: hoe kunnen we de beste particuliere en zakelijke diensten bieden tegen de laagste kosten? Om dit te bereiken en daarmee concurrerend te zijn, is het nodig om legacy systemen en integratie-infrastructuur uit te faseren. Tegelijkertijd moeten zij ook nieuwe capabilities ontwikkelen.

Bovenstaande is niet triviaal. Bij veel grote financiële instellingen kost een dergelijke transformatie drie tot vijf jaar. Deze initiatieven zijn kapitaalintensief en dwingen een bedrijf te beslissen of zij kopers of zelf leveranciers van specifieke IT-diensten zullen worden. Reden temeer om nu te handelen: wachten met het beginnen van een meerjarige overgang kan rampzalig zijn.

Contact

Otto Vermeulen
Partner
Tel: +31 (0)88 792 63 74
E-mailadres

Dave Daas
Manager
E-mailadres

Volg ons