Insurance Banana Skins 2017

Actuele risico’s in de verzekeraarswereld

Het vermogen van de wereldwijde verzekeringsindustrie om structurele en technologische veranderingen te bestrijden is nu het grootste risico waarmee de verzekeringsindustrie geconfronteerd wordt. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van verzekeraars en waarnemers van de sector.

Het meest recente Insurance Banana Skins 2017 onderzoek van CSFI, in samenwerking met PwC, onderzocht 836 verzekeringspraktijken en industriële waarnemers in 52 landen om te achterhalen waar ze de komende 2-3 jaar de grootste risico's verwachten.

Nog niet eerder is de perceptie van risico’s zo hoog geweest. Dit toont aan dat de uitdagingen voor verzekeraars wellicht groter zijn dan ooit. Daarentegen schatten de Nederlandse participanten de risico’s lager in en zeggen ze beter voorbereid te zijn.

Insurance Banana Skins 2017

"Het is eerder een kwestie wanneer een hack zal plaatsvinden dan óf deze zal plaatsvinden."

Bas van de Pas, partner

Verandermanagement als voornaamste risico

Verandermanagement is het voornaamste risico volgens het rapport. Door snel veranderende technologieën maakt de industrie zich zorgen over de capaciteit van hun voorlopige agenda wat betreft digitalisering, nieuwe concurrentie, consolidatie en kostenvermindering. Voorbeelden van deze technologieën zijn chauffeurloze auto's, Internet of Things en kunstmatige intelligentie. Hoewel de survey zich richt op risico's, bieden dergelijke veranderingen ook kansen voor verzekeraars die zich focussen op het leveren van toegevoegde waarde door te investeren waar de kansen en marktvragen liggen.

Cyberrisico als nieuwe dreiging

Cyberrisico volgt na verandermanagement als tweede voornaamste risico. Onder verzekeraars heerst de angst zelf het slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Andere belangrijke zorgen zijn onder meer de toereikendheid van de interne technologische systemen van de verzekeraar en de nieuwe concurrentie, met name uit de sector Insurtech.

Met het oog op het van kracht worden van de GDPR in mei 2018 zal Cyber Risk hoog op de agenda van ondernemingen, waaronder verzekeraars, moeten staan. Het is eerder een kwestie van wanneer een hack zal plaatsvinden dan óf deze zal plaatsvinden. Hierbij is een voorbereiding op deze aanstaande hacks cruciaal. 

Hoewel Change Management het voornaamste risico in de verzekeraarssector is, ondervinden de subsectoren ‘leven’ en ‘schade’ andere risico’s. In de sector ‘leven’ is men nog steeds bezorgd om de voortdurende lage reïnvestment rates wat de toekomstige winstgevendheid uit kan hollen. Technologie wordt als het grootste risico beschouwd in de sector ‘schade’. Vragen die hier spelen zijn hoe groot de risico’s zijn dat men de vereiste modernisatie niet voldoende oppakt, hoe het komt dat men achterblijft bij de competitie en tot slot hoe klanten niet bediend worden zoals ze willen.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Volg ons