Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Insurance Banana Skins 2015

Welke risico's moeten verzekeraars onder ogen zien?

Dit is al weer het vijfde ‘insurance banana skins’ onderzoek – en het is een van de meest interessante! Dit onderzoek – tweejaarlijks uitgevoerd in samenwerking met Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) - richt zich op senior executives in de verzekeringsbranche met als centrale vraag:

"Met welke risico's zien verzekeraars zich geconfronteerd en hoe prioriteren zij deze risico's?"

In Nederland vormen de volgende risico's de top 3:

  1. Lage rente
  2. Reputatie
  3. Gegarandeerde producten

De lage rente wordt gezien als het grootste risico, waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat dit op korte termijn niet snel zal veranderen. Opvallend is dat reputatierisico's in Nederland veel groter worden ingeschat dan in andere landen. Dit komt voort uit de woekerpolis affaire, waarvan de gevolgen nog dagelijks merkbaar zijn. Gegarandeerde producten komen in Nederland relatief veel voor en vormen in combinatie met een lage rente ook relatief een groter risico voor Nederlandse verzekeraars.

Wereldwijd zijn er duidelijk verschillen en ervaart men de invoering van nieuwe regelgeving als grootste risico.

  1. Regulation
  2. Macro-economische risico’s
  3. Lage rente

Het onderzoek laat zien dat er wereldwijd zorgen zijn om de hoeveelheid aan nieuwe regelgeving die tot onevenredig veel extra kosten en toenemende compliance risico's leidt. De nieuwe categorie Cyber Risk eindigt op de vierde plaats (en zelfs op 1 in non-life) doordat verzekeraars meer en meer online gaan en mobiele kanalen ontwikkelen. In algemene zin is er een belangrijke verschuiving in risicoperceptie te zien, die vraagt om nieuwe strategische beslissingen.

Insurance Banana Skins 2015 werd gehouden onder meer dan 806 respondenten in 54 landen wereldwijd. In Nederland hebben 42 vertegenwoordigers van de verzekeringssector aan het onderzoek meegedaan. Voor meer informatie over dit rapport en de Nederlandse resultaten kunt u contact opnemen met Bas van de Pas.

Bekijk de infographic Insurance Banana Skins 2015

Insurance Banana Skins 2015

Contact

Bas van de Pas

Partner

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Volg ons