Insurance 2020: Forcing the pace – The fast way to becoming a digital front-runner

In het rapport geven we nieuwe invalshoeken en gezichtspunten voor verzekeraars en pensioenuitvoerders die uw concurrentie positie kunnen versterken. Het rapport is een uitgave in de Global 2020 series over megatrends.

Zo staan we stil bij de impact van de veranderende consumentenwensen van de Digital Age generatie op de bedrijfsvoering. Andere wensen en behoeften hebben gevolgen voor de producten en diensten, processen en (wijze van) communicatie van bedrijven.

Het belangrijkste thema van Insurance 2020 is dat verzekeraars zich bewust moeten worden van de ingrijpende veranderingen en de impact die het heeft voor hun organisatie. Ze zouden minimaal gelijke tred moeten houden of liever nog voorloper moeten zijn op het gebied van digitale transformatie.

Contact

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner

Tel: +31 (0)88 792 69 89

Wim Koeleman

Wim Koeleman

Partner

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Volg ons