Samenwerken met externe partners is de norm om tot innovatie te komen

Deelnemers aan het Innovatieonderzoek Nederland hebben aangegeven wie de voornaamste innovatiepartners zijn voor hun organisatie. Wat zijn de redenen om met die partijen samen te werken en wat zou er beter kunnen? PwC-partner Suzanne Keijl, verantwoordelijk voor innovatie binnen PwC-Nederland, geeft commentaar bij de uitkomsten.

Samenwerken met externe partners is voor de deelnemers aan het onderzoek inmiddels de norm om tot innovatie te komen. Nog maar vier procent zegt geen samenwerkingspartners voor innovatie te hebben. Onder hen noemt een enkeling als reden het beschermen van bedrijfsgeheimen. Andere redenen zijn dat men nog niet de juiste partner heeft gevonden en dat men een slechte ervaring met samenwerking had.

Door dreigingen worden organisaties gestimuleerd om samenwerkingen aan te gaan. Het vinden van een geschikte match op cultuur speelt hierbij een grote rol. De respondenten werken veel samen met klanten om tot innovaties te komen. Ook is er vaak sprake van interne samenwerking op het gebied van innovatie. Met name de respondenten uit de financiële sector werken veel met klanten en start-ups samen. De dreiging van nieuwe toetreders is door digitalisering is in die sector namelijk enorm.

Redenen voor samenwerking

Toegang krijgen tot kennis is door zeventig procent van de ondervraagden genoemd als reden voor samenwerking. Van deze groep werkt de helft samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, vooral universiteiten.

Aansluiting universiteit en bedrijfsleven kan beter

Het is opvallend dat slechts de helft van de respondenten die op zoek is naar kennis, terechtkomt bij de onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Een derde van de respondenten die niet met onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerkte, had als reden het cultuurverschil te groot te vinden. Andere respondenten gaven aan geen goede match te kunnen vinden met een onderwijspartner.

Dat organisaties ook veel met technologiebedrijven samenwerken voor kennis, is niet vreemd in deze tijd van digitalisering. Het zijn veelal de technologiebedrijven die kennistoepassingen ontwikkelen.

“In de financiële sector zien we dat grote ondernemingen zich aansluiten bij start-upecosystemen voor inspiratie en technology scouting. Echte co-creatie gebeurt vaak pas na een overname van een start-up. Er zijn een paar grote consortia waarin gevestigde ondernemingen met elkaar samenwerken op het gebied van uitwisseling van informatie op basis van blockchain. Met regelgeving als PSD2, die banken verplicht om klantdata toegankelijk te maken voor onder andere Fintechs, wil de EU innovatie in de financiële sector stimuleren. Echter dit stuit nog op veel praktische bezwaren. Waar het nog aan schort is het doorpakken op kleinschalige experimenten met nieuwe technologie.

Wel zijn er financiële instellingen die, in een voor hen belangrijk marktsegment, zelf een incubater-functie hebben door initiatieven financieel en met kennis en ervaring te ondersteunen”, aldus Keijl.

We zien ook dat de financiële sector samenwerkt met onderwijsinstellingen. Echter, respondenten uit de publieke sector weten de onderwijsinstellingen het makkelijkst te vinden.

‘Als je als partij geen samenwerking zoekt binnen een innovatief ecosysteem, maak je weinig kans om tot waardevolle innovatie te komen.’

Suzanne Keijl Partner

Verbeterpunten voor samenwerking

Wat zou er beter kunnen in de samenwerkingsinitiatieven met uw innovatiepartners? De antwoorden op deze open vraag zijn te verdelen in twee thema’s. Het eerste is verbetering in de relatie: hoe bepaal je scherper doelen met elkaar, hoe kunnen we verwachtingen beter uitspreken en hoe zorgen we dat we elkaar vaker zien? Het tweede thema is verbetering van de uitvoering: hoe kunnen we de manier van werken aanpassen om sneller en meer innovatieve resultaten te boeken?

Zelfreflectie in plaats van kritiek

In de antwoorden op de vraag naar verbeterpunten viel ons vooral de formulering op. Respondenten beredeneren wat zij zelf beter kunnen doen in plaats van het bekritiseren van de partner. Wat ons betreft is dit een teken van het volwassen worden van co-creatie. Reflecteren op eigen handelen is een voorwaarde voor succesvolle samenwerking.

Voor het derde jaar op rij onderzocht PwC het innovatieklimaat bij publieke en private organisaties in Nederland. In het Innovatieonderzoek Nederland 2017 ondervroegen we meer dan honderd deelnemers over vier thema’s: uitdagingen, samenwerking, trends en de rol van de overheid. Een derde van de respondenten werkt op C-level. Tachtig procent werkt voor een bedrijf met een omzet van minstens vijftig miljoen euro of met meer dan 250 medewerkers. Een vijfde werkt in een onderneming met een omzet van meer dan een miljard euro.

Contact

Suzanne Keijl

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 17

Steven Schotanus

Innovatiemanager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 14

Sonoko Takahashi

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 3478

Volg ons