Duidelijke richting verwacht van de overheid als het gaat om innovatieve technologieën

Deelnemers aan het Innovatieonderzoek Nederland zijn, net als vorig jaar, in meerderheid tevreden met de rol die de overheid speelt bij het stimuleren van innovatie. Als het gaat om de innovatieve technologieën waarin we als land leidend willen zijn, verwachten respondenten duidelijke keuzes van de overheid en heldere communicatie.

Volgend jaar zal het kabinet €100 mln extra uitgeven aan onderzoeken. Dit zou moeten leiden tot concrete toepassingen in de praktijk. Geld is goed, maar zit BV Nederland te wachten op inmenging van de overheid in onderzoek en innovatie? En hoe zou het geld gespendeerd moeten worden?

Tevreden over de rol van de overheid

De rijksoverheid stimuleert innovatie op drie manieren:
1) Fiscale regelingen voor subsidies en belastingvoordelen op innovatie. Voorbeelden zijn de innovatiebox met een lager tarief Vennootschapsbelasting voor winst uit innovatieve activiteiten, en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).
2) Faciliteren van publiek-private samenwerking (pps) en verstevigen van ecosystemen waarin universiteiten en hogescholen samenwerken met het bedrijfsleven, zoals in het topsectorenbeleid.
3) Subsidiëren van het Europese innovatieprogramma Horizon 2020.

We vroegen deelnemers aan het onderzoek of de rol van de overheid op deze drie gebieden moet worden aangepast. Een minderheid wil dat de overheid een kleinere of zelfs geen rol speelt bij innovatie. In lijn met de uitslag van vorig jaar is een ruime meerderheid tevreden met de rol van de overheid of vraagt om nog meer stimulering van innovatie.

In welke sleuteltechnologieën is Nederland leidend?

Life sciences-technologie wordt genoemd als de sleuteltechnologie waar Nederland het meest leidend in is.

Als lidstaat van de Verenigde Naties werkt Nederland mee aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) die tot 2030 van kracht zijn. Respondenten gaven aan welke SDG’s belangrijk zijn voor de eigen organisatie en voor Nederland.

Hygiënefactoren voor de kenniseconomie

In de antwoorden over de SDG’s vielen ons twee zaken op. De top vijf is vrijwel identiek aan vorig jaar en wat ondervraagden belangrijk vinden voor Nederland, vinden zij ook belangrijk voor de eigen organisatie. In de toelichting noemden respondenten SDG’s zoals goed onderwijs, innovatie en infrastructuur de basis voor onze kenniseconomie. Hoe we deze hygiënefactoren moeten inrichten? Duurzaamheid was hier het kernwoord. Het idee is bij vrijwel alle respondenten doorgedrongen dat vooruitgang staat of valt met oplossingen die lang houdbaar zijn, verantwoord, energiezuinig en mede gericht op generaties na ons.

Voor het derde jaar op rij onderzocht PwC het innovatieklimaat bij publieke en private organisaties in Nederland. In het Innovatieonderzoek Nederland 2017 ondervroegen we meer dan honderd deelnemers over vier thema’s: uitdagingen, samenwerking, trends en de rol van de overheid. Een derde van de respondenten werkt op C-level. Tachtig procent werkt voor een bedrijf met een omzet van minstens vijftig miljoen euro of met meer dan 250 medewerkers. Een vijfde werkt in een onderneming met een omzet van meer dan een miljard euro.

Contact

Suzanne Keijl

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 17

Steven Schotanus

Innovatiemanager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 14

Sonoko Takahashi

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 3478

Volg ons