Welke technologieën zullen in de komende vijf jaar uw industrie het meest beïnvloeden?

Deelnemers aan het Innovatieonderzoek gaven inzicht in wat voor hen de belangrijkste innovatietrends zijn. Waarin investeren zij hun innovatiebudget? Ook benoemden zij voor het derde jaar op rij wat volgens hen de meest innovatieve organisaties zijn. Ilja Linnemeijer, PwC-partner en technologie-expert, geeft commentaar bij de uitkomsten.

Verwachte impact van technologieën

Na analyse van meer dan honderdvijftig technologieën kwam PwC tot een top acht die de komende jaren wereldwijd in elke sector impact kan maken. Wij noemen dit de acht essentiële technologieën. Hiervan zijn Internet of Things (IoT) en Artificial Intelligence (AI) het meeste in gebruik onder de respondenten. Het komende jaar verwachten de overige respondenten ook dat deze twee technologieën en blockchain het meeste invloed zullen hebben.

Robotic Process Automation (RPA) als opmaat naar AI

Het percentage ondervraagden dat zegt dat robotics een impact zal hebben op de industrie is volgens ons erg laag. We vermoeden dat respondenten Robotic Process Automation (RPA) onder AI heeft geschaard en dat is niet vreemd. Ilja Linnemeijer zegt hierover: ‘RPA is een opmaat naar AI. Als je RPA niet op orde hebt, dan wordt het lastig om AI goed te implementeren.’

Combineren met creativiteit en lef

Volgens Ilja Linnemeijer gaat innovatie in veel gevallen niet om het ontwikkelen van nieuwe technologieën, maar om het combineren zodat nieuwe ‘user cases’ en businessmodellen ontstaan: ‘Denk bijvoorbeeld aan IoT in combinatie met 5G en AI, waardoor geen “user interface” meer nodig is’. Creativiteit en lef zijn volgens Linnemeijer daarbij twee onmisbare kwaliteiten. Hij refereert aan een column die hij eerder schreef voor de entertainment & media-sector, waarvan de boodschap geldt voor elke innoverende industrie: ‘Met technologie kunnen we nu vrijwel alles realiseren wat we ons kunnen inbeelden. Maar voor dat inbeelden –buiten de bekende toepassingen en businessmodellen durven denken – zijn creativiteit en lef nodig.’ Lees State of Tech 2018 voor meer inspiratie over opkomende technologie trends.

Effecten van het gebruik van technologieën

Het grootste effect van gebruik van technologie is dat er nieuwe producten of diensten worden geïnnoveerd. Daarnaast is het effect dat het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent wordt vergroot en dat kostenreductie wordt gerealiseerd. Echter, van de organisaties die innoveert voor kostenbesparing geeft veertig procent aan niet te weten hoeveel er bespaard is. Een kwart heeft vijf tot tien procent kosten kunnen besparen in de afgelopen drie jaar. Naast kostenreductie zijn er ook voordelen zoals toename in kwaliteit van het product of de dienst.

Bedreiging door technologieën

De meeste respondenten zien geen dreiging uitgaan van de innovatieve technologieën die hun organisatie inzet. Velen noemen het zelfs expliciet geen dreiging maar een kans. Wanneer deelnemers wel bedreigingen noemen, gaat het over databeveiliging, privacy en cybercriminaliteit. Ook zien sommigen het risico om achter te raken op de concurrentie. De meeste deelnemers aan het onderzoek die dreiging ervaren, werken ook aan het oplossen ervan.

Cybercriminaliteit neemt toe

De bedreigingen die respondenten noemen, zijn vooral operationele risico’s. Het is zeer waarschijnlijk dat respondenten al ervaringen hebben met bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Uit de achtste editie van de Economic Crime Survey van PwC bleek dat cybercriminaliteit sterk stijgt ten opzichte van andere vormen van financieel-economische delicten. Of zal het gevoel van digitale onveiligheid ook toenemen onder invloed van nieuwsberichten over onder meer ransomware en hacks? Er wordt weleens gezegd dat de ene helft van de wereld gehackt is en de andere helft nog niet weet dat ze gehackt is. Hoe dan ook laat de toenemende aandacht voor cybersecurity zien dat het onderwerp volwassen wordt.

Vrijwel alle respondenten vinden de werving van gekwalificeerde mensen een grote uitdaging. Dat sluit aan bij de top drie van uitdagingen, waarin respondenten resources noemden. Het rekruteren van digitaal talent is moeilijk, zo blijkt ook uit de 21ste CEO survey. Meer dan de helft van de Nederlandse CEO’s geeft aan dat zij zich richten op modernisering van de werkomgeving, het implementeren van programma’s voor continu leren, het aanbieden van flexibiliteit en het verbeteren van salaris als middel om nieuw talent aan te trekken.

Vaardigheden voor het digitale tijdperk

Om ervoor te zorgen dat het aantal mensen met de juiste vaardigheden voor de gedigitaliseerde maatschappij stijgt, is op korte termijn belangrijk dat bedrijven herscholing en een leven lang leren stimuleren. Tegelijkertijd moet flexibiliteit en aanpassingsvermogen wat ons betreft meer aandacht krijgen in het onderwijs. Competenties die belangrijker worden in de toekomst zijn onder andere kritisch denken, creativiteit, samenwerking en communicatie. Zie ook onze visie over de menselijke waarde in het digitale tijdperk.

Opmars innovatie van dienstverlening?

Op de vraag naar wat de meest innovatieve Nederlandse organisaties zijn, noemen deelnemers elk jaar vrijwel dezelfde bedrijven. Het is opvallend dat respondenten niet alleen ondernemingen noemen die al decennia bekendstaan om hun grote R&D-budgetten en innovatieve producten, zoals Philips, ASML en DSM. Er worden ook vaker jonge bedrijven genoemd zoals Coolblue en Booking.com, waar innovatie van dienstverlening centraal staat. Inspireert hun succes respondenten om deze bedrijven inmiddels op plek drie en vier te zetten?

Voor het derde jaar op rij onderzocht PwC het innovatieklimaat bij publieke en private organisaties in Nederland. In het Innovatieonderzoek Nederland 2017 ondervroegen we meer dan honderd deelnemers over vier thema’s: uitdagingen, samenwerking, trends en de rol van de overheid. Een derde van de respondenten werkt op C-level. Tachtig procent werkt voor een bedrijf met een omzet van minstens vijftig miljoen euro of met meer dan 250 medewerkers. Een vijfde werkt in een onderneming met een omzet van meer dan een miljard euro.

Contact

Suzanne Keijl

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 17

Steven Schotanus

Innovatiemanager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 14

Sonoko Takahashi

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 3478

Volg ons