Innovatieonderzoek Nederland

Voor het vierde jaar op rij onderzoekt PwC het innovatieklimaat bij publieke en private organisaties in Nederland. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Neem nu deel aan het onderzoek.

Innovatieonderzoek Nederland

Uw mening gevraagd

Wat zijn de laatste trends op technologie gebied? Welke kansen en uitdagingen identificeert u in innovatieprocessen?

Voor het vierde achtereenvolgende jaar voert PwC een innovatieonderzoek uit. Met deze survey onderzoeken we het innovatievermogen van Nederlandse bedrijven.

Neem nu deel aan het Innovatieonderzoek

Trend Podcast 2018 met de laatste ontwikkelingen op innovatiegebied

Bent u geïnteresseerd in innovatie maar heeft u weinig tijd om een heel rapport door te lezen? Beluister hier de resultaten uit het Innovatieonderzoek Nederland en de State of Tech.

Beluister hier de Trend Podcast

Uitdagingen bij innovatie

Deelnemers aan het Innovatieonderzoek Nederland hebben de uitdagingen voor innovatie in de eigen organisatie op een rij gezet en toegelicht. De uitkomsten geven een duidelijke top drie van uitdagingen, die allemaal op het menselijke vlak liggen. Cultuur is dé grote uitdaging voor verandering, gevolgd door leiderschap. Niet vreemd want organisaties veranderen niet, mensen wel.

Lees meer over uitdagingen bij innovatie

Samenwerking nodig om innovatie te vergroten

Samenwerken met externe partners is voor de deelnemers aan het onderzoek inmiddels de norm om tot innovatie te komen. Nog maar vier procent zegt geen samenwerkingspartners voor innovatie te hebben. Onder hen noemt een enkeling als reden het beschermen van bedrijfsgeheimen. Andere redenen zijn dat men nog niet de juiste partner heeft gevonden en dat men een slechte ervaring met samenwerking had.

Lees meer over samenwerking om innovatie te vergroten

De rol van onze overheid

Als het gaat om de innovatieve technologieën waarin we als land leidend willen zijn, verwachten respondenten duidelijke keuzes van de overheid en heldere communicatie.

Lees meer over de rol van onze overheid

Innovatietrends en de meest innovatieve bedrijven

Voor innovatie fungeert technologie veelal als een enabler. Met andere woorden: nieuwe technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten. Ook hier geldt dat bedrijven weloverwogen keuzes moeten maken. Niet elke technologische vernieuwing is automatisch geschikt of relevant voor een bedrijf. Welke technologieën zullen in de komende vijf jaar uw industrie het meest beïnvloeden?

Lees meer over innovatietrends

Voor het derde jaar op rij onderzocht PwC het innovatieklimaat bij publieke en private organisaties in Nederland. In het Innovatieonderzoek Nederland 2017 ondervroegen we meer dan honderd deelnemers over vier thema’s: uitdagingen, samenwerking, trends en de rol van de overheid. Een derde van de respondenten werkt op C-level. Tachtig procent werkt voor een bedrijf met een omzet van minstens vijftig miljoen euro of met meer dan 250 medewerkers. Een vijfde werkt in een onderneming met een omzet van meer dan een miljard euro.

Interviews

Overheid moet ook agile worden

Het tijdperk van de overheid die zich overal uit terugtrekt is voorbij. Maar de overheid die alleen maar een zak geld neer strooit op veelbelovende plaatsen is ook passé. Annemarie Jorritsma ziet een overheid die in co-creatie met kennisinstituten en het bedrijfsleven aan innovatie werkt.
Op een agile manier, natuurlijk.

Lees meer

Kunstmatige intelligentie wordt net zo normaal als elektriciteit

Volgens Ruud Hendriks (58) – mede-oprichter van Startupbootcamp en expert op het gebied van innovatie, ondernemerschap en media – zal seamless tech de komende jaren met een enorm geraas zijn intrede doen. ‘Digitalisering vereist in de top van organisaties een bewustzijn van de wereld verandert en wij moeten echt mee. Ook als dat onze eigen posities raakt.’

Lees meer

Je kunt alleen innovatief zijn met succesvolle mislukkingen

Uit het Innovatieonderzoek van PwC blijkt dat cultuur, leiderschap en resources de grootste uitdagingen zijn op innovatiegebied. Volgens Erik Brouwer – hoogleraar mededinging en innovatie aan de Universiteit van Tilburg en big data science clusterhoofd bij SEO Economisch Onderzoek in Amsterdam – een logisch lijstje. 'Dit zijn de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor innovatie.'

Lees meer

Oliemannetje van complexe samenwerking

‘Bedrijven weten dat voor innovatie samenwerking met verschillende partijen belangrijk is, maar ze weten niet goed hoe ze elkaar moeten vinden. Ze hebben een onafhankelijke broker nodig, een oliemannetje.’ Dat zegt Rinke Zonneveld, directeur van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, die onder meer als taak heeft partijen bij elkaar te brengen. ‘Ik vind dat de complexiteit van cross-sectorale samenwerking nogal eens wordt onderschat.’

Lees meer

Contact

Suzanne Keijl

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 35 17

Steven Schotanus

Innovatiemanager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 14

Sonoko Takahashi

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 3478

Volg ons