Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Industry 4.0: Building the digital enterprise

Er is een diepgaande digitale transformatie gaande bij de leidende bedrijven in de bouwsector. Deze bedrijven digitaliseren belangrijke functies binnen de verticale en horizontale waardeketens. Bovendien verbeteren zij hun productportfolio door toevoeging van nieuwe digitale functionaliteiten en innovatieve, op data gebaseerde diensten.

Bouwbedrijven zijn van plan in de komende vijf jaar 5% van hun jaaromzet te investeren in de digitalisering van hun belangrijkste processen. Ook stellen zij zichzelf ambitieuze doelen voor het niveau van digitalisering en integratie die zij kunnen bereiken.

De snelheid waarmee bouwbedrijven de Industry 4.0 technologieën omarmen is enorm. De mogelijkheden die digitalisering, integratie en automatisering bieden geven bedrijven de mogelijkheid zowel intern, als door hun hele waardeketen heen, samen te werken om op die manier verbeteringen realiseren met oog op productiviteit, design en kwaliteit.

Industry 4.0: Building the digital enterprise

Contact

Bas Weber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 037 60 45

Volg ons