Het implementeren van geïntegreerde verslaggeving: PwC’s praktische handleiding voor ‘a new business language’

Onze roadmap voor geïntegreerde verslaggeving

Voor wie is deze praktische handleiding?

Deze handleiding is voor iedereen die een meer holistisch business management systeem of integrated reporting wil implementeren. Management teams die deze reis willen gaan maken vinden in deze handleiding praktisch advies stappen om te volgen.
Je kan op ieder moment instappen, of je nu bezig bent met het eerste geïntegreerde verslag of je huidige rapportage process wilt verbeteren.

Wat bedoelen we met integrated reporting?

Geïntegreerde verslaggeving is de wijze waarop de bredere value drivers van een organisatie intern gemanaged worden en vervolgens worden gecommuniceerd naar investeerders en andere belanghebbenden. Het gaat om een verbreding van de focus ten opzichte van traditionele modellen, die vooral kijken naar de financiële en vervaardigde middelen. Het gaat daarnaast om een meer verbonden aanpak, dat wil zeggen om te begrijpen hoe de andere middelen die een organisatie gebruikt (bijvoorbeeld, menselijke, sociale en relationele en natuurlijke middelen) op elkaar reageren en de financiële middelen beïnvloeden. Dit vereist een toekomstgerichte houding waar al deze samenhangende factoren worden benaderd op strategisch niveau. Dus met ‘geïntegreerde verslaggeving’ bedoelen we zowel de interne bedrijfsvoering (soms aangeduid met geïntegreerd denken) en de het externe periodieke rapport.

Het implementeren van geïntegreerde verslaggeving: PwC’s praktische handleiding voor ‘a new business language’

Contact

Hans Schoolderman

Partner, PwC Netherlands, PwC Netherlands

Tel: +31 (0) 88 792 76 58

Joukje Janssen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 28

Volg ons