Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving

Onderzoek dat PwC heeft uitgevoerd, laat zien dat familiebedrijven zich medeverantwoordelijk voelen voor een betere wereld en zich daar vervolgens ook voor inzetten. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de doelstellingen die de Europese Commissie en de Nederlandse overheid zich hebben gesteld voor 2020. Familiebedrijven creëren werkgelegenheid, investeren in R&D, zetten zich in voor een duurzame bedrijfsvoering, spannen zich in om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en pakken armoede & sociale uitsluiting aan.

Het familiebedrijf: veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 58

Volg ons