(Her)beoordeling posities volgens artikel 13l Wet Vpb

Op 26 oktober 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak Argenta. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb). De renteaftrekbeperking die voortvloeit uit artikel 13l, is mogelijk onder bepaalde omstandigheden niet toegestaan onder EU-recht. Gezien de recente publicatie van de IFRS Interpretatie Commissie (IFRIC) over onzekere belastingposities, moet een (her)beoordeling van alle posities volgens artikel 13l overwogen worden. Wij hebben daarom bijgevoegde beknopte toelichting geschreven om kort weer te geven wat de achtergrond en de mogelijkegevolgen van deze uitspraak zijn.

Contact

Hein Vermeulen
Tax Director, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 75 21
E-mailadres

Mart van Hulten
Senior Manager
Tel: +31 (0)88 792 41 94
E-mailadres

Rolf Slager
Senior Director, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 36 59
E-mailadres

Toqeer Raja
Senior Manager, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 42 05
E-mailadres

Volg ons