(Her)beoordeling posities volgens artikel 13l Wet Vpb

Op 26 oktober 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak Argenta. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de Wet op de vennootschapsbelasting (Wet Vpb). De renteaftrekbeperking die voortvloeit uit artikel 13l, is mogelijk onder bepaalde omstandigheden niet toegestaan onder EU-recht. Gezien de recente publicatie van de IFRS Interpretatie Commissie (IFRIC) over onzekere belastingposities, moet een (her)beoordeling van alle posities volgens artikel 13l overwogen worden. Wij hebben daarom bijgevoegde beknopte toelichting geschreven om kort weer te geven wat de achtergrond en de mogelijkegevolgen van deze uitspraak zijn.

Contact

Hein Vermeulen

Tax Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 21

Mart van Hulten

Senior Manager

Tel: +31 (0)88 792 41 94

Rolf Slager

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 59

Toqeer Raja

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 42 05

Volg ons