Grip op cultuur en gedrag

Good practices voor een robuuste dialoog met het bestuur

In de praktijk worstelen commissarissen nog vaak met het toezicht op cultuur en gedrag. Dit pocketboekje biedt daarvoor een praktische leidraad. Het stellen van de juiste vragen en het durven dóórvragen bij heikele issues of onbevredigende antwoorden vormt de sleutel tot een stevig debat over cultuur en gedrag in de Nederlandse bestuurskamers en biedt commissarissen grip op dit actuele, maar lastige toezichtthema.

De publicatie ‘Grip op cultuur en gedrag’ vormt onderdeel van de Commissarissen-toolbox. Deze toolbox is gevuld met pocketboekjes, waarin relevante corporate governance-onderwerpen aan de orde komen. Onderwerpen als zelfevaluatie, remuneratie, de commissaris in de publieke sector komen hier aan bod. Andere pocketboekjes in deze serie zijn te vinden op de Commissarissen-toolbox pagina.

Indien u een gedrukt exemplaar van dit pocketboekje wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar corporategovernance@nl.pwc.com, met vermelding van uw NAW-gegevens en de titel van het pocketboekje dat u wenst te ontvangen.

Grip op cultuur en gedrag

Contact

Michael de Ridder

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 52 59

Volg ons