Golden Age index 2016

Nederland benut potentieel oudere werknemers onvoldoende

Het lukt Nederland maar matig om de economische kracht van ouderen werknemers (55+) te benutten. Van de 34 onderzochte OESO-landen – de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling – scoort Nederland een 21e plek. IJsland blijft, net als vorig jaar, de koploper en scoort het beste in het benutten van het potentieel van oudere werknemers. Dit blijkt uit het jaarlijkse ‘Golden Age Index’ onderzoek van PwC. 

De Golden Age Index is een gewogen gemiddelde van verschillende indicatoren. Werkgelegenheid, inkomsten en trainingen zijn de indicatoren die de impact weergeven van werknemers ouder dan 55 jaar op de arbeidsmarkt in de OESO-landen. 

Volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, zijn de Nederlandse resultaten ook een bevestiging van een andere trend. “Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat Nederland kampioen deeltijdwerken is, een trend die al sinds de bayboomers van kracht is. Hierdoor blijft de economische kracht van ouderen al grotendeels onbenut. Daarnaast zijn oudere werknemers relatief hard getroffen door de crisis omdat velen hun baan zijn kwijtgeraakt. Dit verklaart de zeer matige Nederlandse ranking.”

Golden Age index 2016

Contact

Saar van Dijk

Senior adviseur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 96

Volg ons