Kwartaalupdate wereldwijde beursgangen

Q1 2019

Er heerste een optimistische sfeer in het eerste kwartaal van 2019. Na een moeizaam einde van het jaar 2018, boden vorderingen in de handels gesprekken tussen de VS en China, sterke bedrijfswinsten en een dovish houding van de Fed en ECB steun voor een sterke start van het jaar voor aandelenmarkten. Desalniettemin was het aantal transacties en de hoogte van het opgehaalde kapitaal op de wereldwijde kapitaalmarkten teleurstellend, zelfs voor een historisch zwak eerste kwartaal. Geopolitieke spanningen zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Vooral in EMEA vonden weinig transacties plaats vanwege de voortdurende onzekerheid omtrent Brexit en verslechterende economische fundamenten. En in de VS leidde de langste shutdown van de overheid tot een vertraagde lokale start.

In het eerste kwartaal van 2019 daalde het wereldwijd opgehaalde bedrag via beursgangen met 64% en het aantal transacties met 41% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Middels 173 beursgangen werd een totaalbedrag van $19,1mrd opgehaald, vergeleken met $52,3mrd via 291 beursgangen in Q1 2018 en $37,9mrd via 339 beursgangen in Q1 2017. FO-activiteit had ook te lijden onder wereldwijde onzekerheden. Zo daalde het opgehaalde kapitaal met 34% en het aantal transacties met 29%. In Q1 2019 werd via 602 transacties in totaal $94,7mrd opgehaald, vergeleken met $143,3mrd via 845 transacties in Q1 2018 en $168,3mrd via 921 transacties in Q1 2017.

PwC biedt elk kwartaal een overzicht met analyses van de wereldwijde activiteit op het gebied van beursgangen en vervolgemissies.

Open de Global IPO Watch

Voor meer infomatie over IPOs kunt u terecht op onze IPO Service pagina en/of ons IPO Centre.

Open onze IPO Services pagina

Open het IPO Centre

Contact

Martin Coenen

Partner

Tel: +31 (0)88 792 50 23

Jan-Willem de Groot

Director

Tel: +31 (0)88 792 15 26

Volg ons