Gevolgen van reparatiewetgeving voor jaarrekening

Op 6 juni 2018 heeft het Ministerie van Financiën een wetsvoorstel gepubliceerd om de eerder aangekondigde spoedmaatregelen die bepaalde binnenlandse voordelen van de fiscale eenheid tenietdoen per 25 oktober 2017 van kracht te laten worden. Wij hebben een beknopte toelichting geschreven, waarin de potentiële gevolgen van deze reparatiewetgeving voor de jaarrekening zijn weergegeven.

Contact

Tjeerd van den Berg
Partner, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 10 19
E-mailadres

Rolf Slager
Senior Director, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 36 59
E-mailadres

Toqeer Raja
Senior Manager, PwC Netherlands
Tel: +31 (0)88 792 42 05
E-mailadres

Volg ons