Gevolgen van reparatiewetgeving voor jaarrekening

Op 25 oktober 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën spoedmaatregelen aangekondigd die bepaalde binnenlandse voordelen van de fiscale eenheid tenietdoen. Deze maatregelen worden met terugwerkende kracht vanaf 25 oktober 2017 van kracht als indien het Hof van Justitie van de Europese Unie de conclusie van de advocaat-generaal in de zaak C-398/16 (de vraag of het Nederlandse fiscale-eenheidsregime op onderdelen in strijd is met de EU vrijheid van vestiging) volgt. Wij hebben een beknopte toelichting geschreven, waarin de potentiële gevolgen van deze reparatiewetgeving voor de jaarrekening zijn weergegeven.

Contact

Tjeerd van den Berg
Partner
Tel: +31 (0)88 792 10 19
E-mailadres

Rolf Slager
Senior Director
Tel: Tel: +31 (0)88 792 36 59
E-mailadres

Toqeer Raja
Senior Manager
Tel: +31 (0)88 792 42 05
E-mailadres

Volg ons