Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Gaining an edge in the competition for talent

Diversity recruitment strategies aren’t delivering

Door de steeds breder wordende vaardigheidskloof in de financiële dienstensector (FS) is het zaak opnieuw te kijken naar het werven en selecteren van talent. De uitkomsten van onze wereldwijde enquête inzake inclusieve werving benadrukken dat er flink wat werk aan de winkel is en dat nieuwe benaderingen noodzakelijk zijn. Bij amper één derde van de 55 FS-organisaties die deelnamen aan het onderzoek is het aantal vrouwelijke kandidaten toegenomen als gevolg van hun specifieke, op diversiteit gerichte wervingspraktijken. Minder dan een kwart geeft aan meer sollicitaties te hebben ontvangen van kandidaten die tot een minderheidsgroep behoren. Als het bevorderen van diversiteit en inclusie niet meer zoden aan de dijk zet, zal de vaardigheidskloof blijven bestaan, waardoor bedrijven moeite zullen ondervinden om hun strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 464 26 25

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons