Gaining an edge in the competition for talent

Diversity recruitment strategies aren’t delivering

Door de steeds breder wordende vaardigheidskloof in de financiële dienstensector (FS) is het zaak opnieuw te kijken naar het werven en selecteren van talent. De uitkomsten van onze wereldwijde enquête inzake inclusieve werving benadrukken dat er flink wat werk aan de winkel is en dat nieuwe benaderingen noodzakelijk zijn. Bij amper één derde van de 55 FS-organisaties die deelnamen aan het onderzoek is het aantal vrouwelijke kandidaten toegenomen als gevolg van hun specifieke, op diversiteit gerichte wervingspraktijken. Minder dan een kwart geeft aan meer sollicitaties te hebben ontvangen van kandidaten die tot een minderheidsgroep behoren. Als het bevorderen van diversiteit en inclusie niet meer zoden aan de dijk zet, zal de vaardigheidskloof blijven bestaan, waardoor bedrijven moeite zullen ondervinden om hun strategische doelstellingen te verwezenlijken.

Contact

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 29

Jessica Molina

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 62

Volg ons