Finance als Business Partner

Organisaties worden geconfronteerd met een steeds complexere en sneller veranderende omgeving. Van finance wordt verwacht dat zij zich kan aanpassen aan deze dynamiek en de organisatie kan blijven voorzien van passend advies en informatie die echt relevant is bij het nemen van beslissingen. Om deze reden is de ontwikkeling van ‘business partnering’ binnen finance van cruciaal belang.

In dit onderzoek beschrijven we de meest recente inzichten omtrent finance als business partner op basis van onderzoek onder ruim 100 organisaties. Tevens geven we een overzicht van de factoren die van belang zijn voor een goede invulling van de business partner rol en van factoren die hier juist in remmen. Dit onderzochten we bij organisaties van verschillende bedrijfsomvang en volwassenheid en binnen verschillende sectoren.

Uit het onderzoek bleek dat organisaties nog altijd substantieel minder tijd aan business partnering besteden dan ze eigenlijk zouden willen. Dit zien we binnen alle onderzochte sectoren.

Kennis en vaardigheden van finance medewerkers worden door onze respondenten het meest van belang gevonden om succesvol te zijn in business partnering. Opvallend is dat met name een aantal algemene eigenschappen als communicatieve vaardigheden, analytisch denken en consulting vaardigheden van belang gevonden worden in plaats van de meer inhoudelijke finance competenties.

Als u meer wilt weten over Finance als business partner dan kunt u onderstaand het rapport downloaden of online bekijken.

Contact

Fleur van der Roest

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 212 87 24

Henk Pieter den Boer

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 371 40 67

Volg ons