Enabling sustainable city competitiveness through distributed urban leadership

Nieuwe publicatie over stedelijk leiderschap. Om steden leefbaar en aantrekkelijk te houden, zullen hun bestuurders zich op veel meer stakeholders moeten richten. Die benadering vraagt om een nieuw stedelijk leiderschap

Het stedelijke leiderschap staat centraal in een nieuw onderzoeksrapport van het European Institute for Comparative Urban Research (Euricur) en PwC. In de publicatie, met als titel Enabling sustainable city competitiveness through distributed urban leadership, wordt ingegaan op wat goed stedelijk leiderschap eigenlijk is en hoe verschillende typen leiders de toekomst van steden bepalen.

In een succesvolle stad is het leiderschap niet langer uitsluitend in handen van sterke individuele leiders uit de overheidssector. Zij werken steeds meer samen met toonaangevende bedrijven, kennisinstituten en betrokken burgers.

Stadsbestuurders moeten zich daarom meer als institutionele ondernemers opstellen, die verschillende typen leiders binnen en buiten de lokale overheidsinstanties aanwijzen. Op die manier ontstaat een collectief stedelijk leiderschap, die door alle stakeholders wordt vertrouwd. Op basis van dit iUrban - onderzoek kunnen we voor stadbestuurders, ambtenaren en stakeholders tien concrete punten benoemen waarmee ze rekening moeten houden:

  • Breng het huidige DNA en de mogelijkheden van uw stad in kaart.
  • Ontwikkel met alle stakeholders een gedeelde visie op uw stad, die past bij dat DNA. Vergeet niet ook aandacht te besteden aan externe factoren en trends die van invloed kunnen zijn op de toekomst en het imago van uw stad.
  • Streef ernaar om projecten die vanuit één partij worden gestuurd, om te vormen tot door meerdere stakeholders gedragen initiatieven.
  • Identificeer potentiële leiders binnen en buiten uw organisatie.
  • Denk outside-the-box en betrek vaker ‘onverwachte’ partijen.
  • Bepaal vooraf in welke mate u kunt interveniëren.
  • Breng duidelijk in kaart of de noodzakelijke bekwaamheden aanwezig zijn.
  • Kies niet meteen voor één oplossing om een uitdaging aan te pakken, maar blijf wendbaar.
  • Zoek naar slimme financiële oplossingen om het allemaal te realiseren.
Enabling sustainable city competitiveness through distributed urban leadership

Contact

Martine Koedijk

Martine Koedijk

Partner en sectorvoorzitter Lokale Overheden, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 830 45 41

Volg ons