Een jaar na het Britse EU-referendum

Een jaar geleden stemden de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie. In de afgelopen twaalf maanden stapelden de verrassende gebeurtenissen elkaar op: van economische doemscenario's die (nog) geen werkelijkheid werden tot politieke boodschappen die wel voor verbijstering zorgden. De voorspelde gevaren en risico's zijn wat afgenomen, maar blijven aanwezig.

De uitkomst van het Britse referendum kwam vorig jaar voor velen als een verrassing. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU namen snel hun maatregelen. De Britten verwelkomden een nieuwe premier en nieuwe regering, terwijl de overige EU-leden de eerste bijeenkomsten zonder het Verenigd Koninkrijk hielden en standpunten over het komende vertrek in een lijn brachten. Het Britse besluit voelde voor velen als het begin van een grote omwenteling.

Een jaar later lijkt de angst voor grote verschuivingen enigszins overdreven te zijn. De uitkomst van het referendum had meteen effect op de koers van het Britse pond en op de diverse markten nam de onzekerheid toe, maar noch het Verenigd Koninkrijk noch de EU werd getroffen door een economische crisis. In deze publicatie zetten we de gebeurtenissen op een rij en beschrijven we - aan het begin van de onderhandelingen - de stand van zaken.

Contact

Jan Willem Velthuijsen
Partner
Tel: +31 (0)88 792 75 58
E-mailadres

Jan-Willem Thoen
Senior Director
Tel: +31 (0)88 792 36 80
E-mailadres

Volg ons