Een grenzeloze toekomst?

De onzekere toekomst van de TMT-bedrijven in Europa

Technologie-, media- en telecommunicatiebedrijven (TMT) zijn de drijvende kracht achter vernieuwende technologische ontwikkelingen. Dit betekent echter niet dat zij zelf niet gedisrupt kunnen worden. Ook zij zullen continu moeten werken aan innovatieve producten/dienstverlening (op best-in-class niveau), het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vinden van nieuwe inkomstenstromen.

De snelheid van de ontwikkelingen biedt veel kansen, maar ook bedreigingen. Dit maakt het steeds moeilijker om de toekomst van de TMT-sector te voorspellen. In ons rapport beschrijven wij een aantal toekomstscenarios voor de sector op basis van twee onzekerheden die een grote impact zullen hebben op hoe Europese TMT bedrijven de komende 10 jaar zullen groeien en concurreren: regelgeving en het vervagen van de traditionele grenzen binnen de waardeketens. Per scenario hebben we een aantal key vragen gedefinieerd die bedrijven zichzelf zouden moeten stellen en geven we aan hoe een bedrijf zou kunnen winnen.

Contact

Mark Kuijper

Technology, Media and Telecom Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 38

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons