Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Een gelijk speelveld voor elektrisch rijden

In dit rapport worden een tweetal belangrijke knelpunten in de energiebelasting gesignaleerd die de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden in de weg staan.

  1. De heffing van energiebelasting is nu afhankelijk van de exacte locatie van het laadpunt. Vanwege het degressieve tarief verschilt de heffing sterk per locatie. Voor het laden bij openbare laadpalen en huishoudens geldt het hoogste tarief, voor laden bij grotere bedrijven en instellingen geldt een (veel) lager tarief. Dit resulteert in de volgende praktische problemen:
       - een relatief hoge belastingheffing op elektriciteit die wordt gebruikt voor elektrisch rijden;
       - een rem op innovatie rondom de laadpaal;
       - onduidelijkheid voor de consument; en
       - administratieve lasten voor alle betrokken partijen.

  2. De huidige heffing van energiebelasting houdt ten onrechte geen rekening met de efficiëntie van elektrische voertuigen, de lage CO2-uitstoot en de afwezigheid van NOx-uitstoot. Naar onze mening is de meest passende oplossing een vast (verlaagd) energiebelasting tarief te introduceren voor het laden van elektrische auto’s bij oplaadpunten. Bij de vaststelling van dit tarief zou wat ons betreft rekening moeten worden gehouden met de efficiëntie en beperkte CO2- en NOx-uitstoot van elektrische voertuigen.
In dit rapport worden een tweetal belangrijke knelpunten in de energiebelasting gesignaleerd die de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden in de weg staan.
In dit rapport worden een tweetal belangrijke knelpunten in de energiebelasting gesignaleerd die de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden in de weg staan.

Contact

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Volg ons