Economic Crime Survey Nederland 2017

Dare to be stupid

Regelmatig merken we dat de bewustwording rondom fraude te wensen overlaat. Terwijl het weerbaar maken van een organisatie juist daarmee begint. Maar bewustwording is pas de eerste stap: uiteindelijk gaat het over het bewust zijn van alle gelederen binnen de organisatie en de noodzaak om bewust te blijven. Met deze achtste editie van onze Economic Crime Survey willen we dan ook niet alleen de kennis, maar ook de awareness vergroten. De Economic Crime Survey voorziet enerzijds onze collega's van kennis om klanten beter te kunnen bedienen. Anderzijds is het onderzoek een betrouwbare benchmark om uw eigen ervaringen en die van uw organisatie aan af te meten en om inspiratie op te doen voor te nemen vervolgstappen. We dagen u daarbij uit kritisch na te denken over de huidige processen binnen uw organisatie, waarbij geldt: dare to be stupid.

Dare to be stupid
Schade is omvangrijk en overlast onveranderd hoog

Schade is omvangrijk en overlast onveranderd hoog

Uit onze nieuwe versie van de Economic Crime Survey blijkt dat de ontwikkeling van financieel-economische criminaliteit in Nederland sinds 2014 stabiel is gebleven. Dat is op zich goed nieuws, zij het dat de overlast onveranderd hoog is. Te hoog. Bijna driekwart van de organisaties geeft aan dat ze in de afgelopen twee jaar minstens éénmaal in aanraking zijn gekomen met fraude, corruptie, concurrentievervalsing, cybercriminaliteit of diefstal van geld, goederen of informatie. De schade voor personen, organisaties en het maatschappelijk en economisch verkeer is aanzienlijk en wordt desondanks nog altijd onderschat.


Economic Crime Survey Nederland 2017

De opvallendste bevindingen op een rij
Economic Crime Survey Nederland 2017
Delen

Cybercriminaliteit in de lift

Door haar snelle ontwikkelingen en nieuwe verschijningsvormen, is extra aandacht besteed aan cybercriminaliteit. Bovendien laat cybercriminaliteit ten opzichte van andere vormen van financieel-economische criminaliteit de grootste stijging zien. Een nieuw onderwerp dat hier tegenaan schuurt, is het Internet of Things. Respondenten denken de beveiliging hier aardig op orde te hebben, terwijl er een flink aantal incidenten wordt gerapporteerd. Meer awareness op dit gebied is noodzakelijk.

Cybercriminaliteit in de lift
Een weerbare organisatie

Een weerbare organisatie

De hamvraag is nu: hoe beschermt u uw organisatie tegen deze risico's? Het antwoord is om niet op elk incident te reageren met een extra control, maar om een evenwichtig stelsel aan preventieve, detectieve en reactieve beheersingsmaatregelen in te richten binnen uw organisatie. Deze beheersingsmaatregelen dienen binnen alle lagen van de organisatie te leven, zonder dat ze als beklemmend worden ervaren en de dagelijkse gang van zaken platleggen. De toon aan de top heeft hierbij een voorbeeldfunctie, maar een veilige organisatie is de verantwoordelijkheid van elke medewerker.

Fraude en andere vormen van criminaliteit

loading-player

Playback of this video is not currently available

Specifieke blik op cybercriminaliteit

loading-player

Playback of this video is not currently available

Antwoord op fraude en andere bedreigingen

loading-player

Playback of this video is not currently available

Betrouwbaar onderzoek

De Economic Crime Survey 2017 is het meest uitgebreide representatieve onderzoek naar het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit in Nederland. Forensic Services van PwC Nederland verricht in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam elke twee jaar onderzoek naar de situatie rondom financieel-economische criminaliteit. Het huidige onderzoek is uitgevoerd onder 875 respondenten die zich binnen hun organisatie dagelijks bezighouden met financieel-economische criminaliteit. Om die reden is de verwachting dat de respondenten een accuraat beeld kunnen schetsen van de stand van zaken omtrent de prevalentie van financieel-economische criminaliteit in hun organisatie. Dit schijnt licht op een doorgaans in kaart te brengen onderwerp, waardoor meer zichtbaar wordt van de zogenoemde ijsberg dan alleen het topje.

Contact

Andreas Mikkers

Andreas Mikkers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 198 00 01

Volg ons