Doing Business in the Netherlands

2016

In deze publicatie geven wij een overzicht van de belangrijkste aspecten die spelen bij het investeren en zaken doen in Nederland. We beantwoorden vanuit onze ervaring een aantal vragen die buitenlandse bedrijven en ondernemers mogelijk hebben bij het zetten van hun eerste stappen op de Nederlandse markt.

De publicatie is samengesteld in samenwerking met de NFIA (The Netherlands Foreign Investment Agency). Als resultaat van onze samenwerking bestaat de inhoud van deze publicatie niet alleen uit belastingadvies en compliance. Het hoofdstuk "Introduction to the Netherlands" biedt namelijk ook algemene informatie over Nederland, bijvoorbeeld over haar ligging, industrieën en bedrijfssegmenten, de beroepsbevolking en het leven in Nederland. Ook de verschillende Nederlandse rechtsvormen komen aan bod. Verder zijn er speciale paragrafen gewijd aan HRS, arbeidsrecht, audit en accountancy. 

In de uitgave wordt een algemeen beeld geschetst van alle mogelijkheden. Wilt u meer informatie dan helpen onze adviseurs u graag persoonlijk.

Contact

Knowledge Centre

Tel: +31 (0)88 792 43 51
E-mailadres

Volg ons